Kontokorentní úvěr

Chcete si zvýšit své disponibilní zdroje? Díky kontokorentnímu úvěru získáte finanční prostředky na překlenutí splatnosti vašich pohledávek, na nákup zásob nebo finanční rezervu na mimořádné výdaje.

 • Operativní zdroj financování vašeho podnikání
 • Úroky platíte pouze z čerpané částky
 • K čerpání není nutno předkládat faktury, smlouvy ani jiné další doklady
 • Úvěr je standardně poskytován bez zajištění nemovitostí

Podrobnosti o produktu

Kontokorentní úvěr vám umožňuje opakovaně čerpat prostředky do výše sjednaného limitu, a operativně tak reagovat na výkyvy ve finančních tocích. Čerpáte vždy jen takovou částku a jen po takovou dobu, kterou skutečně potřebujete.

 • Čerpat úvěr lze podáním platebního příkazu, výběrem hotovosti nebo platbou kartou
 • Automatické splácení úvěru každou došlou platbou nebo vložením hotovosti na účet, k němuž je úvěr poskytnut
 • Možnost čerpání v různých měnách
 • Alternativa propojení úvěru s rozsáhlými službami cash managementu
 • Nastavení limitu úvěru přesně podle vašich potřeb

Krátkodobý, závazný či nezávazný kontokorentní úvěr vám umožňuje čerpání do výše limitu záporného zůstatku na běžném účtu u Raiffeisenbank. Aktuální zůstatek úvěru je průběžně splácen z příjmů docházejících na váš běžný účet.

Úvěr může být poskytován samostatnou smlouvou o úvěru či formou úvěrového rámce
(samostatně nebo s jinými produkty, např. s revolvingovým úvěrem a produkty financování obchodu – záruky, dokumentární akreditivy). Podmínkou sloučení těchto produktů do jednoho úvěrového rámce je obvykle shodná doba splatnosti a shodné zajištění těchto produktů.

Úvěr může být čerpán kromě české koruny i v dalších měnách (EUR, USD).
Úroková sazba ve smlouvě je obvykle sjednána jako součet PRIBOR, LIBOR, LIBOR v EUR nebo EURIBOR pro dané úrokové období + pevné odchylky v procentech p.a.

Splatnost úvěrů je obvykle jeden rok, s možností prodloužení na další období.

Požadavky

 • Žadatel je oprávněn podnikat na území ČR
 • Schválení Žádosti o úvěr. Přílohy, které k Žádosti o úvěr obvykle vyžadujeme, patří ke standardní úvěrové dokumentaci. Tvoří ji nejčastěji finanční výkazy, výroční zpráva, případně zpráva auditora (je-li vyhotovena), aj.
 • Podpis smlouvy o úvěru
 • Splnění podmínek čerpání

Může vás zajímat

Transakční bankovnictví Podmínkou poskytnutí kontokorentního úvěru je vedení platebního styku v Raiffeisenbank. Využijte našich sofistikovaných služeb a produktů v oblasti transakčního bankovnictví.
Revolvingový úvěr Pro standardní provozní financování založené na financování pohledávek či zásob.
Investiční úvěr Pro získání finančních zdrojů pro vaše investiční záměry využijte investiční úvěr.
Optimalizace kapitálové struktury Zajímá vás nezávislý pohled na finanční situaci vaší firmy? Máme pro vás službu, v rámci které provedeme rozbor struktury pasiv vaší společnosti a odhalíme v této oblasti její silné a slabé stránky.

Navštivte nás ve firemním centru

Vyhledejte si nejbližší firemní centrum, naši bankéři se o vás postarají.

Všechna firemní centra