KONTOKORENTNÍ ÚVĚR

 • Operativní zdroj financování vašeho podnikání
 • Úroky platíte pouze z čerpané částky
 • K čerpání není nutno předkládat faktury, smlouvy ani jiné další doklady

Podrobné informace o produktu

Kontokorentní úvěr vám umožňuje opakovaně čerpat prostředky do výše sjednaného limitu, a operativně tak reagovat na výkyvy ve finančních tocích. Čerpáte vždy jen takovou částku a jen po takovou dobu, kterou skutečně potřebujete.

 • Čerpat úvěr lze podáním platebního příkazu, výběrem hotovosti nebo platbou kartou
 • Automatické splácení úvěru každou došlou platbou nebo vložením hotovosti na účet, k němuž je úvěr poskytnut
 • Možnost čerpání v různých měnách
 • Alternativa propojení úvěru s rozsáhlými službami cash managementu
 • Nastavení limitu úvěru přesně podle vašich potřeb
 • Možnost elektronických žádostí včetně využití zaručeného elektronického podpisu bez potřeby papírového dokumentu

 

Krátkodobý, závazný či nezávazný kontokorentní úvěr vám umožňuje čerpání do výše limitu záporného zůstatku na běžném účtu u Raiffeisenbank. Aktuální zůstatek úvěru je průběžně splácen z příjmů docházejících na váš běžný účet.

Úvěr může být poskytován samostatnou smlouvou o úvěru či formou úvěrového rámce
(samostatně nebo s jinými produkty, např. s revolvingovým úvěrem a produkty financování obchodu – záruky, dokumentární akreditivy). Podmínkou sloučení těchto produktů do jednoho úvěrového rámce je obvykle shodná doba splatnosti a shodné zajištění těchto produktů.

Úvěr může být čerpán kromě české koruny i v dalších měnách (EUR, USD).
Úroková sazba ve smlouvě je obvykle sjednána jako součet PRIBOR, LIBOR, LIBOR v EUR nebo EURIBOR pro dané úrokové období + pevné odchylky v procentech p.a.

Splatnost úvěrů je obvykle jeden rok, s možností prodloužení na další období.

Požadavky

 • Žadatel je oprávněn podnikat na území ČR.
 • Schválení Žádosti o úvěr. Přílohy, které k Žádosti o úvěr obvykle vyžadujeme, patří k standardní úvěrové dokumentaci. Tvoří ji nejčastěji finanční výkazy, výroční zpráva, případně zpráva auditora (je-li vyhotovena), aj.
 • Podpis smlouvy o úvěru.
 • Splnění podmínek čerpání.
 • K poskytnutí či obnovení čerpání úvěru bance obvykle předkládáte:
  • Žádost o čerpání s uvedením požadované výše částky úvěru pro další období a jeho délky.
  • Nabídku pohledávek či zásob k zajištění.

Mám zájem - kontaktujte mě

Napište nám a my vám zavoláme.

Toto pole je povinné
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Zadejte ve formátu +420777666555
Zadejte ve formátu +420777666555
Toto pole je povinné
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Zadejte platný email
Zadejte platný email
Zadejte platný email
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Zaškrtněte alespoň jednu položku