zavřít panel
Toto pole je povinné

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

Možná, že hledáte...

DEPOZITÁŘSKÉ SLUŽBY

Poskytujeme služby depozitáře pro investiční a penzijní společnosti.

Raiffeisenbank je dalším hráčem na trhu

Raiffeisenbank a.s. vstoupila na trh poskytování depozitářských služeb. K zápisu do seznamu depozitářů investičního fondu došlo 16. 11. 2021. Splnili jsme všechny předpoklady pro poskytování služeb depozitáře, a to včetně souvisejících custody služeb a platebního styku. 

Kdo služby depozitáře využije 

Investiční společnosti, které obhospodařují:

  • Fondy kvalifikovaných investorů, fondy kolektivního investování (UCITS, AIF regulace)
  • OPF, UPF, SICAV, (právní forma)
  • Fondy fondů, strategie zaměřené na CP, nemovitosti, alternativy, deriváty apod.
  • Master – Feeder (operační model)

Penzijní společnosti, které obhospodařují:

  • Transformované fondy
  • Účastnické fondy

Jaké služby poskytujeme?

Základním principem je ochrana investorů. Poskytujeme kontrolní činnosti na základě příslušných platných právních předpisů a smluvního ujednání, a to pod dohledem České národní banky.

Kontrola stavu majetku fondu.

Kontrola při vydávání, odkupování podílových listů/akcií u investičních fondů a účastnických jednotek u penzijních fondů.

Kontrola výpočtu aktuální hodnoty majetku fondu, kontrola výpočtu aktuální hodnoty podílového listu, investiční akcie, účastnické jednotky.

Oceňování aktiv fondu dle frekvence určené statutem, vyhodnocování ekonomických analýz výhodnosti, výpočet NAV dle frekvence vyhlašování hodnoty podílových listů/účastnických jednotek.

Kontrola nabývání a zcizování majetku fondu.

Kontrola dodržování investičních limitů daných zákonem a statutem fondu, směrnic a postupů obhospodařovatele fondu.

Kdo jsme?

Náš tým tvoří specialisté s více jak 15 letou zkušeností s poskytováním služeb Depozitáře v České republice.
Jsme zvyklí úzce spolupracovat s regulátorem jak při tvorbě legislativy, tak při nastavování kontrolních mechanismů, kdy se vždy snažíme hájit zájmy našich klientů.

V případě Vašeho zájmu o naše depozitářské služby využijte níže uvedeného kontaktu:
Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b,140 78 Praha 4, e-mail: eva.sykova@rb.cz