zavřít panel
Toto pole je povinné

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

ZÁRUKA ZA SPLNĚNÍ ZÁVAZKŮ V ZÁRUČNÍ DOBĚ

Záruka za splnění závazků v záruční době, včetně odstranění záručních vad, je významnou součástí smluvních podmínek kontraktů.
Posílení vaší důvěryhodnosti u odběratele
Váš obchodní partner získá jistotu, že od Raiffeisenbank obdrží plnění ze záruky v případě, že se vám nepodaří splnit vaše smluvní závazky v záruční době

Podrobné informace o produktu

Warranty Guarantee je neplatební zárukou a představuje neodvolatelný závazek banky zaplatit do určené výše částku v případě, že příkazce nesplní své smluvní závazky v záruční době. A navíc neodstraní vady vzniklé v době trvání záruční lhůty.

Další výhody záruky

  • Individuální přístup a úpravu znění záruky podle potřeb vašich i příjemce záruky 
  • Rámcovou smlouvu pro snadné opakované vystavování záruk
  • Zázemí silné mezinárodní skupiny