OSTATNÍ ZÁRUKY

 • Záruky za splnění závazků vůči státním institucím, do exotických zemí, či ztrátě dopravních dokumentů

 • Posílení důvěryhodnosti u vašich obchodních partnerů

 • Beneficient získá jistotu, že od Raiffeisenbank obdrží plnění ze záruky v případě, že se vám nepodaří splnit vaše závazky

Nabízíme následující typy těchto záruk:

 • Celní záruka (Souborná jistota) - znění záruky v souladu s Celním zákonem
 • Záruka za zaplacení spotřební daně (tabák, pohonné hmoty, povinné značení lihu, apod.)
 • Záruka za splnění plánovaných obchodů s regulační energií - dle Zákona o pravidlech trhu s elektřinou
 • Slib odškodnění (Indemnita) - záruka v případě ztráty dopravních dokumentů
 • Závazný příslib vystavení záruky - v případě požadavku na vystavení budoucí záruky
 • Protizáruky (nepřímé záruky) - v případech, kdy váš obchodní partner požaduje vystavení záruky místní bankou, dle lokálního práva nebo jazyka
 • Možnost elektronických žádostí včetně využití zaručeného elektronického podpisu bez potřeby papírového dokumentu

Sjednáním záruky získáte od Raiffeisenbank také celou řadu dalších služeb a výhod.

Svůj požadavek na vystavení bankovní záruky můžete podat "On-line" prostřednictvím elektronického kanálu.

 • Individuální přístup a úpravu znění záruky podle potřeb vašich i příjemce záruky 
 • Rámcovou smlouvu pro snadné opakované vystavování záruk
 • Zázemí silné mezinárodní skupiny se širokou sítí korespondenčních bank