VÁZANÝ ÚČET

  • Možnost využití účtu pro různé typy obchodů

  • Nastavení cenových i úrokových podmínek podle vašich požadavků a specifik daného obchodu

  • Vázaný účet je možné zřídit v českých korunách i v cizí měně

Podrobné informace o produktu

Na Vázaném účtu jsou finanční prostředky „vázány“ až do doby splnění dohodnutých podmínek obchodní smlouvy. Obě smluvní strany tak mají jistotu, že poté  budou peníze vyplaceny oprávněnému příjemci, a že obchod proběhne podle stanovených a vzájemně dohodnutých pravidel.

Obvyklé typy obchodů, při kterých využijete Vázaný účet

  • Nákup, prodej nebo převod obchodního podílu společnosti
  • Nákup nemovitosti
  • Nákup nemovitosti financovaný hypotečním úvěrem
  • Refinancování úvěru poskytnutého jiným subjektem

Co je potřeba k založení Vázaného účtu?

  • Průkazy totožnosti zástupců obou smluvních stran
  • Originál nebo ověřenou kopii živnostenského listu, příp. výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného registru, nebo jiný doklad opravňující k podnikání (ne starší než 3 měsíce)
  • Další dokumenty nutné pro uzavření smlouvy o Vázaném účtu dané typem obchodního případu (např. smlouva smluvních stran s ověřenými podpisy, výpis z katastru nemovitostí)

Mám zájem - kontaktujte mě

Napište nám a my vám zavoláme.

Toto pole je povinné
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Zadejte ve formátu +420777666555
Zadejte ve formátu +420777666555
Toto pole je povinné
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Zadejte platný email
Zadejte platný email
Zadejte platný email
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Zaškrtněte alespoň jednu položku