Reálný cash pooling

Vykazují některé z vašich firem dlouhodobě přebytky hotovosti a jiné jsou naopak nuceny čerpat provozní úvěry? Využijte našeho sofistikovaného nástroje Realný Cash Pooling, který může snížit sníží vaši potřebu externího financování.

  • Optimalizace úrokových výnosů a nákladů
  • Křížové čerpání zůstatků
  • Možnost zařazení účtů různých právnických osob
  • Detailní reporty poskytované bankou (XLS formát)

Podrobnosti o produktu

Prostřednictvím Reálného Cash Poolingu můžete nejen optimalizovat úrokové výnosy a náklady ale také:

  • Efektivně řídit likviditu
  • Sledovat interní úvěry
  • Nastavit intra-day limity na zapojených účtech

Nejobvyklejší formou Fyzického cash poolingu je tzv. Zero Balancing. Jeden z účtů napojených do systému je označen jako Master účet.  Kreditní zůstatky všech ostatních účtů napojených do systému jsou na konci dne převedeny ve prospěch Master účtu. Případné debetní zůstatky jsou z Master účtu vyrovnány.
Součástí Zero Balancingu je i mechanismus křížového čerpání zůstatků, který umožňuje autorizaci  každé debetní transakce z účtu napojeného do systému proti disponibilnímu zůstatku celého poolu, místo disponibilního zůstatku individuálního účtu.

Jednou ze služeb poskytovaných v rámci tohoto produktu je i pravidelné zasílání detailních přehledů převáděných zůstatků, sledování interních úvěrů a kalkulace interních úroků.

Může vás zajímat

Firemní běžný účet Účet vhodný pro komplexní a efektivní správu vašich financí.
Nominální Cash Pooling Využijte našeho specializovaného nástroje, s jehož pomocí efektivně optimalizujete úrokové náklady a výnosy.

Navštivte nás ve firemním centru

Vyhledejte si nejbližší firemní centrum, naši bankéři se o vás postarají.

Všechna firemní centra