VÝVOZNÍ ODBĚRATELSKÝ ÚVĚR

  • Vývozce obdrží platbu bezprostředně po dodávce
  • Vývozce nenese riziko nezaplacení pohledávky
  • Obvykle nižší úrokové náklady placené zahraničním dlužníkem (tj. dovozcem nebo jeho bankou) ve srovnání s úvěry poskytovanými bankami v zemi sídla dovozce

Podrobné informace o produktu

Vývozní odběratelský úvěr je určen ke středně nebo dlouhodobému financování vývozu investičního charakteru, strojírenských výrobků a navazujících služeb. Struktura, podmínky a zajištění tohoto financování jsou pro každý obchodní případ specifické a vyžadují aktivní účast Raiffeisenbank a.s. v celém procesu přípravy, realizace a splácení. úvěru. Úvěr se řídí podmínkami Konsensu OECD a může být poskytnut až do výše 85% hodnoty kontraktu.

Základní podmínky pro poskytnutí úvěru:

  • Pojištění úvěru exportní pojišťovací společností EGAP, a. s., příp. vybranou komerční pojišťovnou
  • Alespoň 50 % financovaného vývozu musí být českého původu
  • Minimálně 15 % z celkové hodnoty kontraktu je dovozcem uhrazeno formou akontace nejpozději před prvním čerpáním úvěru
  • S dlužníkem uzavírá Raiffeisenbank smlouvu o úvěru a s vývozcem smlouvu o realizaci vývozního odběratelského úvěru
  • Využití právních a inspekčních služeb poskytnutých nezávislými společnostmi akceptovatelnými Raiffeisenbank a EGAP

Zajištění

Požadavky na zajištění úvěru indikuje Raiffeisenbank ve spolupráci s pojišťovací společností EGAP, a. s. na základě prověření a analýzy podnikatelského záměru a vyhodnocení rizik předpokládaného zahraničního dlužníka.