zavřít panel

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

Možná, že hledáte...

Vývozní odběratelský úvěr

Vývozce obdrží platbu bezprostředně po dodávce

Vývozce nenese riziko nezaplacení pohledávky

Nižší úrokové náklady

Obvykle nižší úrokové náklady placené zahraničním dlužníkem (tj. dovozcem nebo jeho bankou) ve srovnání s úvěry poskytovanými bankami v zemi sídla dovozce

Podrobné informace o produktu

Vývozní odběratelský úvěr je určen ke středně nebo dlouhodobému financování vývozu investičního charakteru, strojírenských výrobků a navazujících služeb. Struktura, podmínky a zajištění tohoto financování jsou pro každý obchodní případ specifické a vyžadují aktivní účast Raiffeisenbank a.s. v celém procesu přípravy, realizace a splácení. úvěru. Úvěr se řídí podmínkami Konsensu OECD a může být poskytnut až do výše 85% hodnoty kontraktu.

Základní podmínky pro poskytnutí úvěru:

  • Pojištění úvěru exportní pojišťovací společností EGAP, a. s., příp. vybranou komerční pojišťovnou
  • Alespoň 50 % financovaného vývozu musí být českého původu
  • Minimálně 15 % z celkové hodnoty kontraktu je dovozcem uhrazeno formou akontace nejpozději před prvním čerpáním úvěru
  • S dlužníkem uzavírá Raiffeisenbank smlouvu o úvěru a s vývozcem smlouvu o realizaci vývozního odběratelského úvěru
  • Využití právních a inspekčních služeb poskytnutých nezávislými společnostmi akceptovatelnými Raiffeisenbank a EGAP

Zajištění

Požadavky na zajištění úvěru indikuje Raiffeisenbank ve spolupráci s pojišťovací společností EGAP, a. s. na základě prověření a analýzy podnikatelského záměru a vyhodnocení rizik předpokládaného zahraničního dlužníka.