zavřít panel

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

Možná, že hledáte...

Úvěr na financování výroby

Financování kontraktu ve výrobní fázi

bez nutnosti vyšších zálohových plateb od odběratele

Možnost splacení úvěru

z výnosu nebo financování navazující pohledávky za odběratelem při promptní platbě nebo při odložené platbě z úvěru poskytnutého na krytí této pohledávky či z jejího odkupu bankou

Možnost získávání i finančně velmi náročných zakázek

Podrobné informace o produktu

Krátkodobý či střednědobý úvěr je určen k účelovému financování provozních potřeb spojených s výrobou a kompletací zakázky dle příslušné kupní smlouvy. Ta je uzavřena mezi klientem a odběratelem. Úvěr je poskytován v českých korunách či v zahraniční měně.

Parametry úvěru

 • Čerpání je obvykle postupné.  Probíhá v termínech odpovídajících harmonogramu náběhu nákladů výroby a v limitech stanovených na základě kalkulace nákladů výroby.
 • Specifické doklady k čerpání (uplatnění závisí na podmínkách úvěrového případu):
  • kopie platné a účinné kupní smlouvy
  • kalkulace nákladů kontraktu
  • harmonogram náběhu nákladů a cash-flow
  • podklady dokládající účelovost čerpání úvěru
 • Úvěr je splatný k datu vzniku pohledávky z realizovaného kontraktu, z navazujícího financování pohledávky nebo z odkupu pohledávky bankou.
 • Úvěr je vhodný pro větší jednorázové kontrakty.
 • Dobře zajištěná budoucí pohledávka z obchodního kontraktu.

Zajištění

Požadavky na zajištění úvěru sdělí banka klientovi v návaznosti na posouzení konkrétního kontraktu.