ZÁRUKA ZA PŘEDLOŽENOU NABÍDKU

  • Záruka posílí vaši důvěryhodnost u zadavatele zakázky
  • Do výběrových řízení můžete vstupovat, aniž byste vkládali peníze na účet zadavatele
  • Váš obchodní partner získá jistotu, že od Raiffeisenbank obdrží plnění ze záruky v případě, že se vám nepodaří splnit vaše závazky

Podrobné informace o produktu

Sjednáním záruky získáte od Raiffeisenbank také celou řadu dalších služeb a výhod:

  • Odborné poradenství v průběhu uzavírání obchodních kontraktů
  • Rámcovou smlouvu pro snadné opakované vystavování záruk
  • Zázemí silné mezinárodní skupiny

Bid Bond je neplatební zárukou a představuje neodvolatelný závazek vystavující banky zaplatit určenou částku v případě, že příkazce nesplní závazky vyplývající z podmínek řízení na zakázku.