Nominální cash pooling

Vykazují některé z vašich firem dlouhodobě přebytky hotovosti a jiné jsou naopak nuceny čerpat provozní úvěry? Využijte našeho specializovaného nástroje Nominální Cash Pooling, s jehož pomocí efektivně optimalizujete úrokové náklady a výnosy.

  • Optimalizace úrokových výnosů a nákladů
  • Možnost zařazení účtů různých právnických osob
  • Nejsou nutné fyzické převody zůstatků
  • Detailní reporty poskytované bankou (XLS formát)

Podrobnosti o produktu

Prostřednictvím Nominálního Cash Poolingu můžete efektivně optimalizovat úrokové výnosy a náklady.

Na účtech zapojených do Nominálního Cash Poolingu neúročíme zůstatek konkrétního účtu, ale tzv. konsolidovaný zůstatek celé skupiny. Výsledný skupinový úrok je bankou na konci účetního období distribuován mezi jednotlivé účty v závislosti na jejich denních zůstatcích.

Nominální Cash Pooling umožňuje dosahovat stejného efektu úrokové optimalizace jako v případě Fyzického Cash Poolingu bez nutnosti fyzického převodu zůstatků účtů. Na žádost klienta lze nastavit interní úrokovou sazbu, za niž se od subjektů s kladnými zůstatky financují subjekty se zůstatky zápornými.

Může vás zajímat

Firemní běžný účet Účet vhodný pro komplexní a efektivní správu vašich financí.
Reálný Cash Pooling Využijte našeho sofistikovaného nástroje, který sníží vaši potřebu externího financování.

Navštivte nás ve firemním centru

Vyhledejte si nejbližší firemní centrum, naši bankéři se o vás postarají.

Všechna firemní centra