NOMINÁLNÍ CASH POOLING

  • Optimalizace úrokových výnosů a nákladů
  • Možnost zařazení účtů různých právnických osob
  • Nejsou nutné fyzické převody zůstatků

Podrobnosti o produktu

Prostřednictvím Nominálního Cash Poolingu můžete efektivně optimalizovat úrokové výnosy a náklady.

Na účtech zapojených do Nominálního Cash Poolingu neúročíme zůstatek konkrétního účtu, ale tzv. konsolidovaný zůstatek celé skupiny. Výsledný skupinový úrok je bankou na konci účetního období distribuován mezi jednotlivé účty v závislosti na jejich denních zůstatcích.

Nominální Cash Pooling umožňuje dosahovat stejného efektu úrokové optimalizace jako v případě Fyzického Cash Poolingu bez nutnosti fyzického převodu zůstatků účtů. Na žádost klienta lze nastavit interní úrokovou sazbu, za niž se od subjektů s kladnými zůstatky financují subjekty se zůstatky zápornými.