zavřít panel
Toto pole je povinné

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

PORADENSTVÍ A FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU

Poradenské služby žadatelům o dotace z fondů EU
Úvěrový příslib k získání dotace z fondů EU
Úvěr na spolufinancování projektu

Podrobné informace o produktu

Poradenské služby jsou poskytovány zdarma.

  • Posouzení záměru a způsobilosti klienta
  • Optimalizace a přizpůsobení záměru klienta podle hodnotících kritérií pro zvýšení šance na získání dotace
  • Úvodní analýza projektu.
  • Podpora při zřizování přístupu do elektronického dotačního systému a související administrace.

K úspěšnému získání dotací ze strukturálních fondů EU je výhodné využít našich služeb a podpory. Pomůžeme vám s vyhledáním dotačního titulu. Nabízíme konzultaci investičního nebo rozvojového plánu.

Úvěrovým příslibem prokazujete dostupnost dalších zdrojů financování projektu podpořeného ze strukturálních fondů EU. Proto je tento příslib důležitým kvalifikačním předpokladem pro žadatele o dotaci. U nás můžete získat dvě varianty příslibu. Předběžný úvěrový příslib je vyžadován ve fázi, kdy žadatel o dotaci z fondu EU registruje svoji žádost u příslušného státního orgánu. Závazný úvěrový příslib představuje jednu z možností prokázání zajištění zdrojů k financování projektu s dotací ze strukturálních fondů EU (předkládá se ve fázi po schválení přidělení dotace).

S úvěrem na spolufinancování projektu získáte potřebné finanční zdroje, které podpoří váš záměr nejen do okamžiku rozhodnutí o získání dotace a její výplaty, ale po dohodě s Raiffeisenbank i v delším horizontu dle odsouhlasené struktury splátkového plánu úvěru.

Náš úvěr na předfinancování platby dotace vám pomůže překlenout časový nesoulad mezi obdobím, kdy je projekt se schválenou dotací ze strukturálních fondů EU realizován (úhrada investice) a datem faktického vyplacení dotace. Dotace je zpravidla vyplácena až po ukončení projektu. Pokud se jedná o záměr většího rozsahu, je možno rozdělit projekt do několika etap a průběžně žádat o částečné platby dotace.

Mimo běžně požadované dokumenty je potřeba předložit ještě následující:

  • Stručný popis projektu.
  • Finanční plán projektu vypracovaný ve variantě s poskytnutím dotace a bez jejího poskytnutí.

V případě žádosti o poskytnutí úvěru:

  • Rozhodnutí o dotaci, úředně ověřenou kopii.
  • Podmínky poskytnutí dotace, úředně ověřenou kopii.

V případě, že je úvěrový návrh podáván před obdržením těchto dokumentů řídícího orgánu, je nutné předložit:

  • Schválení registrační žádosti, úředně ověřenou kopii.
  • Plnou žádost s podacím razítkem řídícího orgánu, úředně ověřenou kopii.