zavřít panel

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

Možná, že hledáte...

TRANSAKCE NA KAPITÁLOVÝCH TRZÍCH

Zajistíme emisi vašich dluhopisů jako standardní formy střednědobého až dlouhodobého financování

Zprostředkujeme zahraničním investičním fondům veškeré služby vyžadované k veřejné nabídce jejich fondů v ČR

Postaráme se o výplatu dividend

Podrobné informace o produktu

Portfolio našich služeb v oblasti operací na kapitálových trzích tvoří:

Emise dluhopisů

Vydáváme dluhopisy jako standardní formu střednědobého až dlouhodobého financování aktivit společností, municipalit nebo státu. Zajišťujeme komplexní klientský servis:

 • vyhodnocení reálnosti strategického záměru
 • příprava struktury emise
 • vedení procesu vydání dluhopisů
 • vypracování formy a obsahu prospektu cenného papíru
 • umístění cenných papírů na kapitálových trzích
 • garance upsání celého objemu emise (tzv. full-underwriting)
 • kotace dluhopisů na veřejných burzovních trzích
 • výplata výnosů a splacení emise

Emise akcií

Zajišťujeme vydání akcií/IPO, jako způsob financování, který může vaší společnosti dopomoci získat finanční prostředky bez nutnosti splácet úvěr a úroky. Dále např. navýšit základní kapitál, optimalizovat kapitálové struktury a celkově zvýšit transparentnost společnosti na trhu. Služby Raiffeisenbank v rámci procesu IPO zahrnují především:

 • Ocenění společnosti pro účely emise akcií
 • Poradenství při zjišťování potřebné výše kapitálu
 • Vedení a podporu transakčního týmu
 • Účast při vytvoření celkové strategie emise
 • Výběr trhů a koordinace procesu umístění emise u investorů
 • Vypracování prospektu za účasti právních poradců

Výplata dividend

Zajistíme výplatu výnosu vypláceného akciovou společností ve prospěch akcionáře, který dané cenné papíry drží v rozhodný den pro jejich výplatu.

Služba kontaktní banky

Zprostředkujeme zahraničním investičním fondům veškeré služby, které jsou vyžadovány za účelem veřejné nabídky jejich fondů na území České republiky. V rámci této služby Raiffeisenbank zajistí:

 • Uveřejnění povinných informací o fondu a jeho činnosti
 • Zastupování klientů vůči státním a regulativním orgánům a institucím
 • Vyplácení výnosů z cenných papírů vydaných zahraničním investičním fondem
 • Vyplácení podílů vlastníkům cenných papírů, které tento zahraniční investiční fond vydal (v případě rušení fondů)

Vázaný účet (escrow účet)

Poskytujeme speciální typ běžného účtu, na kterém jsou uschovány peněžní prostředky v průběhu období, ve kterém se protistrany zabývají prováděním anebo vypořádáním obchodních transakcí. Finanční prostředky jsou na účtu drženy až do splnění závazných podmínek uvedených v rámci smluvních dohod. Vázaný účet může být založen jak v českých korunách, tak i v zahraniční měně, pro fyzické i právnické osoby. Příkladem využití vázaného účtu je například prodej či koupě nemovitosti, deponování prostředků v případě převodu obchodního podílu, případně jako náhrada notářské úschovy.

Squeeze-out

Poskytujeme službu Squeeze-out, která aplikuje možnost zákonného vytěsnění minoritní části investorů akciové společnosti a vyplacení vlastníků cenných papírů prostřednictvím peněžního vypořádání.

Nechte nám na sebe kontakt.

Ozveme se vám, jakmile to bude možné. Nebo navštivte některé z našich firemních center.

Nepovinné