TRANSAKCE NA KAPITÁLOVÝCH TRZÍCH

 • Zajistíme emisi vašich dluhopisů jako standardní formy střednědobého až dlouhodobého financování
 • Zprostředkujeme zahraničním investičním fondům veškeré služby vyžadované k veřejné nabídce jejich fondů v ČR

 • Postaráme se o výplatu dividend

Podrobné informace o produktu

Portfolio našich služeb v oblasti operací na kapitálových trzích tvoří:

Emise dluhopisů

Vydáváme dluhopisy jako standardní formu střednědobého až dlouhodobého financování aktivit společností, municipalit nebo státu. Zajišťujeme komplexní klientský servis:

 • vyhodnocení reálnosti strategického záměru
 • příprava struktury emise
 • vedení procesu vydání dluhopisů
 • vypracování formy a obsahu prospektu cenného papíru
 • umístění cenných papírů na kapitálových trzích
 • garance upsání celého objemu emise (tzv. full-underwriting)
 • kotace dluhopisů na veřejných burzovních trzích
 • výplata výnosů a splacení emise

Emise akcií

Zajišťujeme vydání akcií/IPO, jako způsob financování, který může vaší společnosti dopomoci získat finanční prostředky bez nutnosti splácet úvěr a úroky. Dále např. navýšit základní kapitál, optimalizovat kapitálové struktury a celkově zvýšit transparentnost společnosti na trhu. Služby Raiffeisenbank v rámci procesu IPO zahrnují především:

 • Ocenění společnosti pro účely emise akcií
 • Poradenství při zjišťování potřebné výše kapitálu
 • Vedení a podporu transakčního týmu
 • Účast při vytvoření celkové strategie emise
 • Výběr trhů a koordinace procesu umístění emise u investorů
 • Vypracování prospektu za účasti právních poradců

Výplata dividend

Zajistíme výplatu výnosu vypláceného akciovou společností ve prospěch akcionáře, který dané cenné papíry drží v rozhodný den pro jejich výplatu.

Služba kontaktní banky

Zprostředkujeme zahraničním investičním fondům veškeré služby, které jsou vyžadovány za účelem veřejné nabídky jejich fondů na území České republiky. V rámci této služby Raiffeisenbank zajistí:

 • Uveřejnění povinných informací o fondu a jeho činnosti
 • Zastupování klientů vůči státním a regulativním orgánům a institucím
 • Vyplácení výnosů z cenných papírů vydaných zahraničním investičním fondem
 • Vyplácení podílů vlastníkům cenných papírů, které tento zahraniční investiční fond vydal (v případě rušení fondů)

Vázaný účet (escrow účet)

Poskytujeme speciální typ běžného účtu, na kterém jsou uschovány peněžní prostředky v průběhu období, ve kterém se protistrany zabývají prováděním anebo vypořádáním obchodních transakcí. Finanční prostředky jsou na účtu drženy až do splnění závazných podmínek uvedených v rámci smluvních dohod. Vázaný účet může být založen jak v českých korunách, tak i v zahraniční měně, pro fyzické i právnické osoby. Příkladem využití vázaného účtu je například prodej či koupě nemovitosti, deponování prostředků v případě převodu obchodního podílu, případně jako náhrada notářské úschovy.

Squeeze-out

Poskytujeme službu Squeeze-out, která aplikuje možnost zákonného vytěsnění minoritní části investorů akciové společnosti a vyplacení vlastníků cenných papírů prostřednictvím peněžního vypořádání.

Mám zájem - kontaktujte mě

Napište nám a my vám zavoláme.

Toto pole je povinné
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Zadejte ve formátu +420777666555
Zadejte ve formátu +420777666555
Toto pole je povinné
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Zadejte platný email
Zadejte platný email
Zadejte platný email
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Zaškrtněte alespoň jednu položku