ÚVĚR NA FINANCOVÁNÍ INVESTIC V ZAHRANIČÍ

  • Financování umožňuje realizovat výhodné podnikatelské záměry v zahraničí

  • Úvěr může být poskytnut přímo českému investorovi, jeho dceřiné společnosti nebo může být zahraniční společnost společným podnikem s účastí českého investora

  • Financování obvykle za výhodnějších podmínek v porovnání s možnostmi úvěru, které může český investor získat v zemi zahraniční investice

Podrobné informace o produktu

Úvěr na financování investic v zahraničí je určen na pořízení dlouhodobého hmotného, nehmotného či finančního majetku do zahraniční společnosti ovládané českým investorem, akvizici zahraniční společnosti českým investorem nebo případně na provozní financování zahraniční společnosti.

Základní podmínky pro poskytnutí úvěru:

  • Ovládání zahraniční společnosti českým investorem
  • Reálný podnikatelským záměr investora s dokumentovanými finančními toky
  • Vklad investora do zahraniční společnosti alespoň ve výši 30% jejího vlastního kapitálu
  • Splatnost úvěru je v závislosti na konkrétním podnikatelským záměru, min. však 3 roky s tím, že úvěr musí být splacen nejpozději do 10 let
  • Rizika vyplývající z poskytnutého úvěru si Raiffeisenbank a.s. pojišťuje u společnosti EGAP a.s., přičemž o obdobné pojištění si může požádat i samostatný investor

Zajištění

V závislosti na vyhodnocení rizik zahraniční investice požaduje EGAP a.s. záruku českého investora na částečné pokrytí komerčních rizik.