zavřít panel
Toto pole je povinné

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

ZÁRUKA ZA SPLNĚNÍ PLATEBNÍCH ZÁVAZKŮ<br/>(PAYMENT GUARANTEE)

Záruka za splnění platebních závazků umožňuje příkazci jako kupujícímu získat odklad platby
Posílení vaší důvěryhodnosti u dodavatele
Váš obchodní partner získá jistotu, že od Raiffeisenbank obdrží plnění ze záruky v případě, že se vám nepodaří splnit vaše závazky

Podrobné informace o produktu

Platební záruka představuje neodvolatelný závazek banky zaplatit do výše zaručené částky v případě, že příkazce nesplnil své platební závazky ze smlouvy.

Nabízíme následující typy platebních záruk:

  • Záruka za zaplacení faktury
  • Záruka za zaplacení nájemného
  • Záruka za zaplacení úvěrových splátek
  • Záruka za zaplacení leasingových splátek

Sjednáním záruky získáte od Raiffeisenbank také celou řadu dalších služeb a výhod.
Svůj požadavek na vystavení bankovní záruky můžete podat "On-line" prostřednictvím elektronického kanálu.

  • Individuální přístup a úpravu znění záruky podle potřeb vašich i příjemce záruky 
  • Rámcovou smlouvu pro snadné opakované vystavování záruk
  • Zázemí silné mezinárodní skupiny se širokou sítí korespondenčních bank