zavřít panel
Toto pole je povinné

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

Neplatební záruky

Záruka posílí vaši důvěryhodnosti u smluvních partnerů

Poskytnutím neplatebních záruk si můžete vylepšit své cash-flow nebo získat výhodnější platební podmínky

Váš obchodní partner získá jistotu, že od Raiffeisenbank obdrží plnění ze záruky v případě, že se vám nepodaří splnit vaše závazky

Podrobné informace o produktu

Neplatební záruka představuje neodvolatelný závazek banky zaplatit do výše zaručené částky v případě, že příkazce nesplnil svůj závazek ze smlouvy.

Nabízíme následující typy neplatebních záruk:

  • Záruka za účast ve veřejné soutěži/za nabídku (Bid Bond) - možnost vystavení záruky v elektronické podobě v souladu se zákonem
  • Akontační záruka (Advance Payment Guarantee) - záruka za případné vrácení zálohové platby v případě nesplnění dodávek/služeb
  • Záruka za řádné provedení smlouvy/kontraktu (Performance Bond)
  • Záruka za zádržné (Retention Guarantee) - možnost disponovat zadrženými finančními prostředky před sjednanou lhůtou proti předložení záruky
  • Záruka za záruční dobu a jakost díla (Warranty Bond)
  • Možnost elektronických žádostí včetně využití zaručeného elektronického podpisu bez potřeby papírového dokumentu

Sjednáním záruky získáte od Raiffeisenbank také celou řadu dalších služeb a výhod. Svůj požadavek na vystavení bankovní záruky můžete podat "On-line" prostřednictvím elektronického kanálu.

  • Individuální přístup a úpravu znění záruky podle potřeb vašich obchodních partnerů
  • Rámcovou smlouvu pro snadné opakované vystavování záruk
  • Zázemí silné mezinárodní skupiny se širokou sítí korespondenčních bank