Správa pohledávek

Potřebujete pomoct se správou pohledávek, jejich inkasem a zajištěním rizika? Máme řešení.

 • Snížení nákladů na vymáhání pohledávek – banka zasílá upomínky
 • Zjednodušení správy pohledávek – přenesení péče o správu a inkaso pohledávek na banku
 • Snížení vašich administrativních nákladů
 • Díky úspoře času se můžete věnovat novým obchodům

Podrobnosti o produktu

Na banku můžete postoupit pohledávky i bez jejich financování. Banka pak zajišťuje službu správy a inkasa pohledávek.

Způsob odkupu

 • Odkup pohledávek probíhá formou jejich postoupení bance
  • s postihem (regresní factoring), tzn., že pokud odběratel nezaplatí do konce respektní doby (lhůty po splatnosti pohledávky, obvykle 60 dnů), je pohledávka postoupena zpět klientovi
  • bez postihu (bezregresní factoring), tj. banka přebírá riziko platební neschopnosti nebo platební nevůle dlužníka a pohledávky pojišťuje u úvěrové pojišťovny se spoluúčastí jen 10%
 • Na banku jsou postupovány pohledávky ve výši 100 % částky uvedené na faktuře včetně DPH; na postoupené pohledávky není poskytnuta záloha; úplatu pohledávky poukazuje banka na účet klienta neprodleně po obdržení úhrady od dlužníka

Další výhody:

 • Snížíte své náklady z platebního styku – neúčtují se vám poplatky za došlé platby

NAŠI EXPERTI JSOU VÁM STÁLE K DISPOZICI

Jan Novotný
Account manager - factoring
+420 234 401 758
jan.novotny@rb.cz

Šimon Jirásek
Account manager - factoring
+420 234 405 402
simon.jirasek@rb.cz

Může vás zajímat

Tuzemský factoring Chcete zlepšit své cash flow, ale i správu pohledávek, jejich inkaso a zajištění rizika? Řešením je Tuzemský factoring
Exportní factoring Postupte na banku pohledávky, které vznikly z dodávek zboží nebo služeb zahraničním odběratelům.
Bilanční factoring Pracujete s rozvahou společnosti? Postupte na banku jednorázově větší objem pohledávek, nejlépe na konci účetního období.

Navštivte nás ve firemním centru

Vyhledejte si nejbližší firemní centrum, naši bankéři se o vás postarají.

Všechna firemní centra