SPRÁVA POHLEDÁVEK

  • Snížení nákladů na vymáhání pohledávek – banka zasílá upomínky

  • Zjednodušení správy pohledávek – přenesení péče o správu a inkaso pohledávek na banku

  • Snížení vašich administrativních nákladů

Podrobné informace o produktu

Na banku můžete postoupit pohledávky i bez jejich financování. Banka pak zajišťuje službu správy a inkasa pohledávek.

Způsob odkupu

  • Odkup pohledávek probíhá formou jejich postoupení bance
    • s postihem (regresní factoring), tzn., že pokud odběratel nezaplatí do konce respektní doby (lhůty po splatnosti pohledávky, obvykle 60 dnů), je pohledávka postoupena zpět klientovi
    • bez postihu (bezregresní factoring), tj. banka přebírá riziko platební neschopnosti nebo platební nevůle dlužníka a pohledávky pojišťuje u úvěrové pojišťovny se spoluúčastí jen 10%
  • Na banku jsou postupovány pohledávky ve výši 100 % částky uvedené na faktuře včetně DPH; na postoupené pohledávky není poskytnuta záloha; úplatu pohledávky poukazuje banka na účet klienta neprodleně po obdržení úhrady od dlužníka

Další výhody:

  • Snížíte své náklady z platebního styku – neúčtují se vám poplatky za došlé platby