zavřít panel
Toto pole je povinné

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

SPRÁVA POHLEDÁVEK

Snížení nákladů na vymáhání pohledávek

Zjednodušení správy pohledávek – přenesení péče o správu a inkaso pohledávek na banku

Snížení vašich administrativních nákladů

Podrobné informace o produktu

Na banku můžete postoupit pohledávky i bez jejich financování. Banka pak zajišťuje službu správy a inkasa pohledávek.

Způsob odkupu

 • Odkup pohledávek probíhá formou jejich postoupení bance
  • s postihem (regresní factoring), tzn., že pokud odběratel nezaplatí do konce respektní doby (lhůty po splatnosti pohledávky, obvykle 60 dnů), je pohledávka postoupena zpět klientovi
  • bez postihu (bezregresní factoring), tj. banka přebírá riziko platební neschopnosti nebo platební nevůle dlužníka a pohledávky pojišťuje u úvěrové pojišťovny se spoluúčastí jen 10%
 • Na banku jsou postupovány pohledávky ve výši 100 % částky uvedené na faktuře včetně DPH; na postoupené pohledávky není poskytnuta záloha; úplatu pohledávky poukazuje banka na účet klienta neprodleně po obdržení úhrady od dlužníka

Další výhody

 • Snížíte své náklady z platebního styku – neúčtují se vám poplatky za došlé platby
 • Zálohu obdržíte zpravidla v ten samý den, kdy banka obdrží dokumenty k pohledávce (faktura + nákladový list a dodací list potvrzené odběratelem)
 • Získáte finanční prostředky v měně pohledávky, zpravidla ve výši 70–90 % její nominální hodnoty
 • Banka vás informuje o aktuálním stavu pohledávek (např. aktuální saldo, informace o úhradách pohledávek, časové rozlišení pohledávek do i po splatnosti a další přehledy dle vašeho individuálního požadavku)
 • V případě prodlení s úhradou pohledávek banka upomíná vaše odběratele a aktivně vymáhá pohledávky po splatnosti
 • Převzetím správy pohledávky faktorem se vám sníží náklady na správu pohledávek
 • Využitím factoringu nezatěžujete firmu cizími zdroji – nejedná se o úvěr, ale o zálohu na pohledávku
 • Úroky platíte ze skutečně poskytnutých finančních prostředků (záloh)