Exportní factoring

Chcete zlepšit své cash flow, ale i správu zahraničních pohledávek, jejich inkaso a zajištění rizika? Řešením je Exportní factoring.

 • Snížení nároků na provozní kapitál z důvodu poskytování krátkodobých úvěrů odběratelům
 • Zkrácení splatnosti pohledávek a přenesení péče o správu a inkaso pohledávek na banku
 • Možnost poskytování odložených splatností
 • Možnost dalšího financování při vyčerpání jiných úvěrových linek

Podrobnosti o produktu

Exportní factoring vám umožní postupovat na banku pohledávky, které vznikly z dodávek zboží nebo služeb zahraničním odběratelům. Postoupením pohledávky dochází ke změně věřitele.

Factoring je vhodný pro výrobní a obchodní firmy, jejichž obchodní aktivity vykazují rychlou obrátku, vyžadují poskytování krátkodobých dodavatelských úvěrů a kladou vysoké nároky na provozní kapitál. Způsob odkupu

 • Odkup pohledávek probíhá formou jejich úplatného postoupení bance

  • bez postihu (bezregresní factoring) – preferovaná varianta, tj. banka přebírá riziko platební neschopnosti nebo platební nevůle dlužníka a pohledávky pojišťuje u úvěrové pojišťovny se spoluúčastí jen 10%
  • s postihem (regresní factoring), tzn., že pokud odběratel nezaplatí do konce respektní doby (lhůty po splatnosti pohledávky, obvykle 60 dnů), je pohledávka postoupena zpět klientovi
 • Banka odkupuje pohledávky ve výši 100 % částky uvedené na faktuře včetně DPH; na postoupené pohledávky poskytuje klientům smluvní zálohu ve výši 70 až 90 % jejich nominální hodnoty; doplatek pohledávky poukazuje banka na účet klienta neprodleně po obdržení úhrady od dlužníka

Další výhody:

 • Se zabezpečeným financování se zvyšuje vaše konkurenceschopnost
 • Zpřesňuje se plánování cash flow
 • Máte možnost kamžitého čerpání finančních prostředků v den postoupení pohledávek
 • Minimalizujete riziko pohybu směnných kurzů u pohledávek v cizí měně
 • Není vám účtován rezervační poplatek z nečerpané částky
 • Snížíte své náklady z platebního styku – neúčtují se vám poplatky za došlé platby
 • Banka na sebe převezme rizika nezaplacení pohledávek

NAŠI EXPERTI JSOU VÁM STÁLE K DISPOZICI

Jan Novotný
Account manager - factoring
+420 234 401 758
jan.novotny@rb.cz

Šimon Jirásek
Account manager - factoring
+420 234 405 402
simon.jirasek@rb.cz

Může vás zajímat

Tuzemský factoring Chcete zlepšit své cash flow, ale i správu pohledávek, jejich inkaso a zajištění rizika? Řešením je Tuzemský factoring.
Správa pohledávek Potřebujete pomoct se správou pohledávek, jejich inkasem a zajištěním rizika? Máme řešení.
Bilanční factoring Pracujete s rozvahou společnosti? Postupte na banku jednorázově větší objem pohledávek, nejlépe na konci účetního období.

Navštivte nás ve firemním centru

Vyhledejte si nejbližší firemní centrum, naši bankéři se o vás postarají.

Všechna firemní centra