DEPOZITNÍ SMĚNKA

 • Výhodnější úroková sazba než u termínovaného vkladu

 • Garance úrokové sazby po celou dobu trvání vkladu požadavků a specifik daného obchodu

 • Individuální doba uložení podle vašich potřeb

Podrobné informace o produktu

Depozitní směnka je bezpečný cenný papír, jehož prostřednictvím zhodnotíte vaše volné finanční prostředky na předem definované období.

 • Depozitní směnka je cenný papír vystavený bankou
 • ZDARMA zřízení a úschova směnky
 • Operativní sjednávání obchodů podle vašich termínů a výše úložky  
 • Možnost vystavení depozitní směnky v české nebo zahraniční měně
 • Výše vkladu již od 100 tisíc Kč
 • Pro směnku nad 5 milionů Kč nabízíme sjednání individuální úrokové sazby

Založit si Depozitní směnku je jednoduché. Co k tomu potřebujete?

 • Doklad o oprávnění k provozování podnikatelské činnosti
 • Minimální vklad ve výši 100 tisíc Kč nebo ekvivalent v cizí měně
 • Běžný účet u Raiffeisenbank
 • Navštívit osobně firemní centrum