Vítejte na stránkách soutěže
Ocenění exportních aktivit

3. ročník soutěže Ocenění exportních aktivit je otevřen všem českým, výrobním a proexportně orientovaným firmám.

Pravidla a harmonogram soutěže

asociace exporteru               Ministerstvo zahraničí ČR

NOMINACE SPOLEČNOSTI

Toto pole je povinné
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Zadejte ve formátu +420777666555
Zadejte ve formátu +420777666555
Toto pole je povinné
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Zadejte platný email
Zadejte platný email
Zadejte platný email

INFORMACE O VÁS

(pokud nominujete někoho jiného)

Vyplňte pouze v případě, že nejde o stejnou osobu jako nominovaný.

Toto pole je povinné
Zadejte ve formátu +420777666555
Zadejte ve formátu +420777666555
Toto pole je povinné
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Zadejte platný email
Zadejte platný email
Zadejte platný email

HODNOTÍCÍ DOTAZNÍK

Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Soutěžící společnost v dotazníku uvede osobní údaje jejího zástupce, a to jméno, příjmení, pozici ve firmě a kontaktní email a telefon. Tyto osobní údaje budou zpřístupněny pracovníkům Raiffeisenbank a.s. a Asociace exportérů o.s., kteří se na organizování soutěže podílejí a budou použity výhradně pro účely této soutěže, konkrétně pak pro převzetí ceny v případě výhry příslušné soutěžící společnosti. Soutěžící společnost je povinna, kdykoliv o to Raiffeisenbank a.s. či Asociace exportérů požádá, prokázat, že osobní údaje uvedené ve formuláři byly předány se souhlasem dané osoby.

Toto pole je povinné