ANALYTICKÉ SLUŽBY RAIFFEISENBANK

Náš konzultantský tým se zaměřuje se na strategické analýzy a finance podniku. Analýzu připravujeme na míru vašim potřebám a výstupy včetně doporučení vám vždy srozumitelně odprezentujeme.

 

 

analýza firmy

 

  

cash flow

 

 

indikace hodnoty společnosti

 

 workshopy

 

 

ostatní analýzy

Srovnávací analýza a Analýza finančního zdraví společnosti

Chcete vědět, jak hospodaří vaše firma v porovnání s konkurencí? Na základě vhodných finančních ukazatelů provedeme přímé srovnání Vaší společnosti a konkurenčních firem, které si sami vyberete. Při analýze finančního zdraví společnosti se Advisory tým detailně zaměřuje na výnosové ukazatele v dlouhodobém časovém horizontu.

 

Cash Flow Management

Každá firma by měla mít přehled o stavu svých peněžních prostředků a právě cash-flow analýza ukazuje, kolik peněz firma skutečně „vytvořila“ a jakým způsobem je využila. Takové informace jsou důležité, jak pro
management společnosti, tak pro případné potenciální investory a věřitele, tj. banky či dodavatele.

 

Indikace hodnoty společnosti 

Důvodů pro zjištění hodnoty společnosti může být více. Kromě stanovení prodejní nebo kupní ceny může tato analýza sloužit například pro strategické rozhodování managementu firmy nebo jejích akcionářů. V závislosti na charakteristice podniku identifikujeme generátory hodnoty, sestavíme finanční plán a určíme hodnotu společnosti. Dále jsme schopni připravit doporučení pro zvýšení hodnoty firmy v budoucnosti. 

Workshopy

Být klientem Raiffeisenbank neznamená pouze využití bankovních produktů. Nabízíme vám mnohem více. Naše interaktivní pracovní setkání vám pomohou získat nové kontakty, zkušenosti kolegů z odvětví a možnost nové inovativní přístupy aplikovat ve své společnosti. Pracovní setkání se konají v malé skupině 7–12 manažerů a vlastníků firem, za přítomnosti odborníka na dané téma a moderátora. Workshopy jsou zaměřeny na aktivní výměnu praktických zkušeností a znalostí. Jednotlivá témata vždy odrážejí váš zájem o danou problematiku

Ostatní analýzy

Dále připravujeme například makroekonomickou predikci ekonomiky zvolených zemí, tržní potenciál odvětví, konsolidaci účetních výkazů nebo manažerský reporting pro management a akcionáře. Veškeré poskytované analýzy mohou být aktualizovány na předem domluvené pravidelné bázi.

Více informací vám poskytne váš firemní poradce nebo kontaktujete Advisory tým

Michal Kouklík

Innovation Project Manager
michal.kouklik@rb.cz
+420 724 644 661

Tomáš Jirásek

Senior Analyst
tomas.jirasek@rb.cz
+420 605 443 296