DOTACE Z EU – FINANCOVÁNÍ A PORADENSTVÍ

 • Poradenské služby žadatelům o dotace z fondů EU

 • Vystavení Prohlášení k financování investičního záměru

 • Poskytnutí úvěru na spolufinancování projektu

Podrobné informace o produktu

K úspěšnému získání dotací z fondů EU je výhodné využít našich služeb a podpory. Pomůžeme vám s vyhledáním dotačního titulu. Nabízíme konzultaci investičního nebo rozvojového plánu.

Služby dotačního poradenství zdarma:

 • Identifikace vhodných dotačních programů
 • Posouzení dotačního záměru a způsobilosti klienta
 • Optimalizace a přizpůsobení záměru klienta podle hodnotících kritérií pro zvýšení šance na získání dotace
 • Komplexní dotační analýza a nabídka vhodných dotačních programů
 • Podpora při zřizování přístupu do elektronického dotačního systému a související administrace
 • Konzultace možností financování

Další služby dotačního poradenství:

 • Příprava a zpracování žádosti o dotaci včetně povinných příloh
 • Zajištění výběru dodavatele dle pravidel stanovených poskytovatelem dotace
 • Odborné služby při plnění podmínek stanovených poskytovatelem dotace ve fázi realizace projektu
 • Podpora při udržitelnosti projektu

 

Prohlášením k financování investičního záměru potvrzeného bankou prokazujete poskytovateli dotace dostupnost zdrojů financování projektu podpořeného z fondů EU. Proto je tento dokument důležitým kvalifikačním předpokladem žadatele o dotaci. S úvěrem na spolufinancování projektu získáte potřebné finanční zdroje, které podpoří váš záměr nejen do okamžiku rozhodnutí o získání dotace a její výplaty, ale po dohodě s Raiffeisenbank i v delším horizontu dle odsouhlasené struktury splátkového plánu úvěru.

Náš úvěr na předfinancování platby dotace vám pomůže překlenout časový nesoulad mezi obdobím, kdy je projekt se schválenou dotací z fondů EU realizován (úhrada investice), a datem faktického vyplacení dotace.

Na jaké investice může dotaci ve spolupráci s námi získat?

 • Nová výrobní zařízení – pro vybrané regiony
 • Úspory energie (zateplování, rekuperace, OZE, power management atd.) – pro celou ČR kromě Prahy
 • Výzkum, vývoj a inovace – pro celou ČR kromě Prahy
 • Rekonstrukce brownfieldů – pro celou ČR kromě Prahy
 • Vývoj SW, školicí střediska, marketing – pro celou ČR kromě Prahy
 • Využití odpadů, školení zaměstnanců – pro celou ČR

 

Odborné poradenství poskytujeme i v oblasti investičních pobídek a dalších možností financování ze zdrojů Evropské investiční banky či Evropského investičního fondu. Raiffeisenbank v oblasti dotací dlouhodobě spolupracuje se společností Rödl & Partner Optimus Consult a. s.

Mám zájem - kontaktujte mě

Napište nám a my vám zavoláme.

Toto pole je povinné
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Zadejte ve formátu +420777666555
Zadejte ve formátu +420777666555
Toto pole je povinné
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Zadejte platný email
Zadejte platný email
Zadejte platný email
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Zaškrtněte alespoň jednu položku