zavřít panel
Toto pole je povinné

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

TUZEMSKÝ FACTORING

Snížení nároků na provozní kapitál z důvodu poskytování krátkodobých úvěrů odběratelům

Urychlení a stabilizace vašich finančních toků. Přenesení péče o správu a inkaso pohledávek na banku.

Možnost poskytování odložených splatností

Podrobné informace o produktu

Tuzemský factoring vám umožní postupovat na banku pohledávky, které vznikly z dodávek zboží nebo služeb tuzemským odběratelům. Postoupením pohledávky dochází ke změně věřitele.

Factoring je vhodný pro výrobní a obchodní firmy, jejichž obchodní aktivity vykazují rychlou obrátku, vyžadují poskytování krátkodobých dodavatelských úvěrů a kladou vysoké nároky na provozní kapitál. 

Způsob odkupu

 • Odkup pohledávek probíhá formou jejich úplatného postoupení bance
  • s postihem (regresní factoring), tzn., že pokud odběratel nezaplatí do konce respektní doby (lhůty po splatnosti pohledávky, obvykle 60 dnů), je pohledávka postoupena zpět klientovi
  • bez postihu (bezregresní factoring), tj. banka přebírá riziko platební neschopnosti nebo platební nevůle dlužníka a pohledávky pojišťuje u úvěrové pojišťovny se spoluúčastí jen 10%
 • Banka odkupuje pohledávky ve výši 100 % částky uvedené na faktuře včetně DPH; na postoupené pohledávky poskytuje klientům smluvní zálohu ve výši 70 až 90 % jejich nominální hodnoty; doplatek pohledávky poukazuje banka na účet klienta neprodleně po obdržení úhrady od dlužníka

Další výhody

 • Se zabezpečeným financování se zvyšuje vaše konkurenceschopnost
 • Zpřesňuje se plánování cash flow
 • Máte možnost okamžitého čerpání finančních prostředků v den postoupení pohledávek
 • Minimalizujete riziko pohybu směnných kurzů u pohledávek v cizí měně
 • Není vám účtován rezervační poplatek z nečerpané částky
 • Snížíte své náklady z platebního styku – neúčtují se vám poplatky za došlé platby
 • Banka na sebe převezme rizika nezaplacení pohledávek