zavřít panel

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

Možná, že hledáte...

Financování dodavatelů

Poskytuje výhody jak pro vás, tak pro vaše dodavatele. Díky prodloužení splatnosti faktur a zajištění 100% úhrady před smluvní splatností můžete posílit vztahy se svými dodavateli a zároveň dosáhnout lepších obchodních podmínek.

Nenavyšuje úvěrovou angažovanost

protože se nejedná o bankovní závazek, ale obchodní.

Umožňuje prodloužení splatnosti závazků

až na 180 dnů, bez nutnosti úpravy splatnosti dodavatelům.

Možnost sjednání příznivějších cen nebo slev

od vašich dodavatelů za včasnou úhradu.

Pro koho je financování dodavatelů vhodné

 • Odběratele, který je bonitnější než jeho dodavatelé a který má v rámci dodavatelsko-odběratelských řetězců dominantní postavení.

 • Dodavatelé se zájmem o zvýšení prodeje: pro dodavatele, kteří chtějí nabídnout svým odběratelům výhodné platební podmínky a zvýšit tak svůj objem prodeje.

Výhody pro odběratele:
 • Zajištění finanční stability: umožňuje odběratelům získat potřebný kapitál k financování svých nákupů u dodavatelů. Tím se zajišťuje finanční stabilita a kontinuita obchodních vztahů.
 • Optimalizace hotovosti: umožňuje odběratelům optimalizovat svou hotovost a lépe plánovat své výdaje, lépe řídit své finanční prostředky a snižovat riziko nedostatku likvidity. Odběratelé tak mohou snadno a rychle získat potřebný kapitál bez složité byrokracie a dlouhých schvalovacích procesů.
 • Posílení vztahů se svými dodavateli a optimalizace finančního toku: umožňuje prodloužení splatnosti závazků až o 180 dnů, beze změny dohodnutých termínů platby s dodavateli. Tímto způsobem se nenavyšuje úvěrová angažovanost a zároveň získáváte řadu dalších výhod.
Výhody pro dodavatele:
 • Optimalizace cash flow: umožňuje dodavatelům získat okamžitou platbu za své dodávky a tím optimalizovat své cash flow. To jim umožňuje lépe plánovat své náklady a investice.
 • Jistota pro dodavatele, že budou včas zaplaceni za své dodávky. Tím se snižuje riziko neplacení a zlepšuje se finanční stabilita dodavatelského řetězce.
 • Zvýšení objemu prodeje: umožňuje dodavatelům nabídnout svým odběratelům výhodné platební podmínky, což může vést ke zvýšení objemu prodeje a získání nových zákazníků.

 

Další výhody
 • Nezměněná splatnost pro dodavatele: Důležitou výhodou naší služby je, že při prodloužení splatnosti vašich faktur neupravujeme termíny platby pro vaše dodavatele. To znamená, že dodavatelé dostávají své platby v původně dohodnutých lhůtách, což posiluje vaše obchodní vztahy.
 • Nezvýšená úvěrová angažovanost: Prodloužením splatnosti faktur nenavyšujete svou úvěrovou angažovanost. Naše služba je navržena tak, aby vám umožnila optimalizovat finanční tok bez zbytečného zatížení vašeho úvěrového ratingu.
 • Zajištění 100% úhrady před smluvní splatností: Díky naší službě zajišťujeme 100% úhradu faktur před smluvní splatností. To vám dává možnost jednat s dodavateli o příznivějších cenách, slevách nebo jiných výhodách, které mohou být spojeny s rychlejší platbou.
TIP

Spravujte finance své firmy prostřednictvím naší on-line platformy odkudkoli a kdykoli.

Mám zájem - kontaktujte mě

Pokud máte zájem o další informace nebo chcete využít našich služeb, neváhejte nás kontaktovat.

Nepovinné