Bilanční factoring

Potřebujete pomoc při snižování pohledávek v bilanci a zadluženosti firmy? Řešením je Bilanční factoring.

 • Postoupením pohledávek na banku dojde ke snížení objemu pohledávek v bilanci
 • Poskytnuté financování nenavyšuje úvěrovou angažovanost a nezvyšuje objem cizích zdrojů
 • Zlepšuje se likvidita společnosti a ostatní poměrové ukazatele
 • Celková zadluženost může být snížena tím, že jsou prostředky použity na splacení bankovních úvěrů nebo jiných závazků společnosti

Podrobnosti o produktu

Pokud pracujete s rozvahou společnosti, můžete jednorázově postoupit na banku větší objem pohledávek, nejlépe na konci účetního období. Způsob odkupu

 • Banka odkupuje pohledávky ve výši 100 % částky uvedené na faktuře včetně DPH; na postoupené pohledávky poskytuje klientům smluvní zálohu obvykle ve výši 90 % jejich nominální hodnoty; doplatek pohledávky poukazuje banka na účet klienta neprodleně po obdržení úhrady od dlužníka
 • Odkup pohledávek probíhá formou jejich úplatného postoupení bance
  • bez postihu (bezregresní factoring), tj. banka přebírá riziko platební neschopnosti nebo platební nevůle dlužníka a pohledávky pojišťuje u úvěrové pojišťovny se spoluúčastí jen 10%

 

Další výhody:

 • Minimalizuje se riziko pohybu směnných kurzů u pohledávek v cizí měně
 • Není účtován rezervační poplatek z nečerpané částky
 • Převod z vnitřních účtů banky na váš běžný účet je zdarma
 • Snížení nákladů z platebního styku – neúčtují se poplatky za došlé platby
 • Převzetí rizika nezaplacení pohledávek

NAŠI EXPERTI JSOU VÁM STÁLE K DISPOZICI

Jan Novotný
Account manager - factoring
+420 234 401 758
jan.novotny@rb.cz

Šimon Jirásek
Account manager - factoring
+420 234 405 402
simon.jirasek@rb.cz

Může vás zajímat

Tuzemský factoring Chcete zlepšit své cash flow, ale i správu pohledávek, jejich inkaso a zajištění rizika? Řešením je Tuzemský factoring.
Exportní factoring Postupte na banku pohledávky, které vznikly z dodávek zboží nebo služeb zahraničním odběratelům.
Správa pohledávek Potřebujete pomoct se správou pohledávek, jejich inkasem a zajištěním rizika? Máme řešení.

Navštivte nás ve firemním centru

Vyhledejte si nejbližší firemní centrum, naši bankéři se o vás postarají.

Všechna firemní centra