zavřít panel
Toto pole je povinné

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

BILANČNÍ FACTORING

Postoupením pohledávek na banku dojde ke snížení objemu pohledávek v bilanci

Poskytnuté financování nenavyšuje úvěrovou angažovanost a nezvyšuje objem cizích zdrojů

Zlepšuje se likvidita společnosti a ostatní poměrové ukazatele

Podrobné informace o produktu

Pokud pracujete s rozvahou společnosti, můžete jednorázově postoupit na banku větší objem pohledávek, nejlépe na konci účetního období. Způsob odkupu:

  • Banka odkupuje pohledávky ve výši 100 % částky uvedené na faktuře včetně DPH; na postoupené pohledávky poskytuje klientům smluvní zálohu obvykle ve výši 90 % jejich nominální hodnoty; doplatek pohledávky poukazuje banka na účet klienta neprodleně po obdržení úhrady od dlužníka
  • Odkup pohledávek probíhá formou jejich úplatného postoupení bance
    • bez postihu (bezregresní factoring), tj. banka přebírá riziko platební neschopnosti nebo platební nevůle dlužníka a pohledávky pojišťuje u úvěrové pojišťovny se spoluúčastí jen 10%

Další výhody:

  • Minimalizuje se riziko pohybu směnných kurzů u pohledávek v cizí měně
  • Není účtován rezervační poplatek z nečerpané částky
  • Převod z vnitřních účtů banky na váš běžný účet je zdarma
  • Snížení nákladů z platebního styku – neúčtují se poplatky za došlé platby
  • Převzetí rizika nezaplacení pohledávek