BILANČNÍ FACTORING

 • Postoupením pohledávek na banku dojde ke snížení objemu pohledávek v bilanci

 • Poskytnuté financování nenavyšuje úvěrovou angažovanost a nezvyšuje objem cizích zdrojů

 • Zlepšuje se likvidita společnosti a ostatní poměrové ukazatele

Podrobné informace o produktu

Pokud pracujete s rozvahou společnosti, můžete jednorázově postoupit na banku větší objem pohledávek, nejlépe na konci účetního období. Způsob odkupu:

 • Banka odkupuje pohledávky ve výši 100 % částky uvedené na faktuře včetně DPH; na postoupené pohledávky poskytuje klientům smluvní zálohu obvykle ve výši 90 % jejich nominální hodnoty; doplatek pohledávky poukazuje banka na účet klienta neprodleně po obdržení úhrady od dlužníka
 • Odkup pohledávek probíhá formou jejich úplatného postoupení bance
  • bez postihu (bezregresní factoring), tj. banka přebírá riziko platební neschopnosti nebo platební nevůle dlužníka a pohledávky pojišťuje u úvěrové pojišťovny se spoluúčastí jen 10%

Další výhody:

 • Minimalizuje se riziko pohybu směnných kurzů u pohledávek v cizí měně
 • Není účtován rezervační poplatek z nečerpané částky
 • Převod z vnitřních účtů banky na váš běžný účet je zdarma
 • Snížení nákladů z platebního styku – neúčtují se poplatky za došlé platby
 • Převzetí rizika nezaplacení pohledávek