UŽIVATELSKÉ NASTAVENÍ

Podrobnosti k přihlášení a přístupovým údajům do internetového bankovnictví, k výběru hotovosti, službě Informuj mě a k uživatelskému nastavení obecně.