REFINANCOVÁNÍ ÚVĚRŮ

 • Snížení nákladů na vedení více úvěrů

 • Možnost snížit měsíční splátku prodloužením doby splácení

 • Možnost získat další finanční prostředky

Tip pro podnikatele

Investovali jste do svého podnikání peníze z běžného spotřebitelského úvěru a nyní platíte vysoký úrok? Refinancování vám umožní sloučit tyto půjčky do výhodného podnikatelského úvěru. Můžete tak získat výhodnější úrokovou sazbu, a úroky z úvěru začít uplatňovat jako daňově uznatelný náklad.

 • Výše úvěru

  Od 30 tis. do 3 mil. Kč, v případě zajištění a účelové varianty až 7,5 mil. Kč

 • Čerpání

  Finance čerpáte účelově, na splacení refinancovaných závazků, a to jednorázově na běžný účet, ze kterého později probíhá i splácení úvěru


 • Splácení

  Doba splácení od 1 roku do 15 let formou anuitních splátek s možností předčasného splacení

Podrobné informace o produktu

Sloučením několika úvěrů do jednoho ušetříte náklady na vedení úvěrů. Navíc můžete získat více peněz a snížit si měsíční splátku, nebo prodloužit dobu splácení.

 • Pokud jste fyzická osoba podnikatel, můžete refinancovat i své osobní závazky
 • Úroky z části úvěru určené k podnikání si můžete dále dávat do nákladů
 • Doba splácení od 1 roku do 15 let
 • Možnost předčasného splacení úvěru nebo jeho části

Splácení probíhá v předem stanovených pravidelných splátkách. Vždy víte, kolik za úvěr zaplatíte – nepřekvapí vás změny úrokových sazeb. 

Refinancovat své úvěry je velice jednoduché. Co je k tomu potřeba?

 • Být podnikatelem nebo firmou s ročním obratem od 300 tis. do 50 mil. Kč
 • Podnikat nepřetržitě aspoň 12 měsíců
 • Jedno platné daňové přiznání za minulé účetní období
 • Finanční výkazy: rozvaha a výkaz zisků ztrát (výsledovka)
 • Potvrzení o bezdlužnosti na daních a sociálním pojištění

Podmínky pro podnikatelské úvěry