ÚVĚRY SE ZAJIŠTĚNÍM
OD ČESKOMORAVSKÉ ZÁRUČNÍ A ROZVOJOVÉ BANKY

  • Výše úvěru až 4 mil. Kč

  •  Výhodná úroková sazba do 7,9 % p.a.

  • Bez nutnosti ručit vlastní nemovitostí.

Podrobné informace o produktu

Nabízíme vám podnikatelský úvěr zajištěný M-zárukou od Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB). Díky M-záruce můžete využít mnohem výhodnější podmínky zajištěného financování.

  • Možnost vyššího limitu úvěru v porovnání s nezajištěnými úvěry
  • Splatnost úvěru až 9 let

 Program ZÁRUKA

Raiffeisenbank je jednou z několika bank, které přistoupily k programu ZÁRUKA a akceptují ho jako zajištění podnikatelských úvěrů.
M-záruka slouží k podpoře podnikání v rámci programu ZÁRUKA, který podporuje Ministerstvo průmyslu a obchodu. M-záruka poskytuje podnikatelům zajištění podnikatelského úvěru, které po nich požaduje banka v případě, že nemají dostatečnou výši zajištění. Více informací najdete na www.cmzrb.cz

Získat úvěr zajištěný ČZMRB není složité. Co je k tomu potřeba?

  • Být podnikatelem nebo firmou s ročním obratem od 300 tis. do 50 mil. Kč
  • Jedno platné daňové přiznání za minulé účetní období
  • Finanční výkazy firmy: rozvaha a výkaz zisků ztrát (výsledovka)
  • Potvrzení o bezdlužnosti na daních a sociálním pojištění
  • Sepsat žádost o poskytnutí zajištění ze strany ČMZRB. Žádost s Vámi vyplní naši proškolení poradci přímo na pobočce Raiffeisenbank

Doplňující informace

Program ZÁRUKA 2015-2023 těží z podpory Evropské unie poskytnuté prostřednictvím záručního nástroje vzniklého na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013, kterým se zavádí Program pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (COSME) (2014-2020).