close panel
This field is required

Do you know that you can search branch offices and ATMs?

Just enter a city or address.

Maybe you're looking for ...

Standing order

Klikněte na žluté tlačítko Platba pod zůstatkem účtu nebo na tlačítko Platba v liště v dolní části obrazovky. Klikněte na tlačítko Trvalá platba. Vyplňte formulář pro platbu a klikněte na Nastavit datum. Nastavte periodu trvalé platby. Zkontrolujte zadané údaje a klikněte na Pokračovat.

Odeslání platby potvrďte biometrikou nebo S-PINem.