VÁZANÝ ÚČET

  • Zvyšuje bezpečnost obchodu pro obě smluvní strany

  • Individuálních cenové i úrokové podmínky dle specifik daného obchodu a vašich požadavků

  • Finance můžete složit na účet vedený v CZK nebo cizí měně v hotovosti nebo převodem

Podrobné informace o produktu

Vázaný účet přináší smluvním stranám, které obchod realizují, významnou přidanou hodnotu.

Na Vázaném účtu jsou prostředky „vázány“ až do doby splnění dohodnutých podmínek smlouvy o vázaném účtu. Jakmile dojde k jejich naplnění, peníze jsou vyplaceny oprávněnému příjemci. Vázaný účet tím zúčastněným smluvním stranám poskytuje vyšší míru jistoty, že obchod proběhne dle stanovených a vzájemně dohodnutých pravidel.

Praktické využití Vázaného účtu je široké. Můžete ho využít třeba při těchto typech obchodů:

  • Prodej nemovitosti – kupní cena, nebo její část, je deponována na Vázaném účtu
  • Převod obchodního podílu – účet slouží ke správě kupní ceny za převádění podílu
  • Převedení poskytnutého úvěru na Vázaný účet, ze kterého se prostředky uvolňují po splnění podmínek
  • Převedení poskytnutého úvěru na Vázaný účet, kterým bude refinancován úvěr poskytnutý jiným subjektem (bankovním, nebankovním) bez převodu vlastnictví

Založit si Vázaný účet je jednoduché. Co k tomu potřebujete?

  • Průkazy totožnosti zástupců obou smluvních stran
  • Dokumenty sloužící jako podklad pro uzavření smlouvy o Vázaném účtu dané typem obchodního případu (např. smlouva smluvních stran s ověřenými podpisy, výpis z katastru nemovitostí)

Kontaktujte mě

Zanechte nám kontakt a my se vám co nejdříve ozveme zpět.

Toto pole je povinné
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Zadejte platný email
Zadejte platný email
Zadejte platný email
Toto pole je povinné
Zadejte ve formátu +420777666555
Zadejte ve formátu +420777666555
Toto pole je povinné
 
 * Vyplněním a odesláním údajů souhlasím s tím, aby Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČO 49240901, zpracovávala mnou vyplněné údaje, a to pro účely nabídky produktů a služeb Raiffeisenbank a.s., která může být učiněna také telefonicky či e-mailem. Tento souhlas uděluji na dobu pěti let. Beru na vědomí, že poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné, mohu souhlas kdykoliv písemně odvolat a že mám právo požádat Raiffeisenbank a.s. o informaci, jaké údaje o mě zpracovává, a o opravu údajů.