zavřít panel
Toto pole je povinné

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

Možná, že hledáte...

Vázaný účet

Zvyšuje bezpečnost obchodu pro obě smluvní strany

Individuálních cenové i úrokové podmínky dle specifik daného obchodu a vašich požadavků

Finance můžete složit na účet vedený v CZK nebo cizí měně v hotovosti nebo převodem

Podrobné informace o produktu

Vázaný účet přináší smluvním stranám, které obchod realizují, významnou přidanou hodnotu.

Na Vázaném účtu jsou prostředky „vázány“ až do doby splnění dohodnutých podmínek smlouvy o vázaném účtu. Jakmile dojde k jejich naplnění, peníze jsou vyplaceny oprávněnému příjemci. Vázaný účet tím zúčastněným smluvním stranám poskytuje vyšší míru jistoty, že obchod proběhne dle stanovených a vzájemně dohodnutých pravidel.

Praktické využití Vázaného účtu je široké. Můžete ho využít třeba při těchto typech obchodů:

  • Prodej nemovitosti – kupní cena, nebo její část, je deponována na Vázaném účtu
  • Převod obchodního podílu – účet slouží ke správě kupní ceny za převádění podílu
  • Převedení poskytnutého úvěru na Vázaný účet, ze kterého se prostředky uvolňují po splnění podmínek
  • Převedení poskytnutého úvěru na Vázaný účet, kterým bude refinancován úvěr poskytnutý jiným subjektem (bankovním, nebankovním) bez převodu vlastnictví

Založit si Vázaný účet je jednoduché. Co k tomu potřebujete?

  • Průkazy totožnosti zástupců obou smluvních stran
  • Dokumenty sloužící jako podklad pro uzavření smlouvy o Vázaném účtu dané typem obchodního případu (např. smlouva smluvních stran s ověřenými podpisy, výpis z katastru nemovitostí)