Vázaný účet

Převádíte obchodní podíl, kupujete nemovitost nebo realizujete jiný obchod? Chcete snížit riziko nedodržení smluvních podmínek a toho, že peníze nebudou vyplaceny dle dohodnutých podmínek? Založte si Vázaný účet a chraňte své zájmy.

  • Zvyšuje bezpečnost obchodu pro obě smluvní strany
  • Individuálních cenové i úrokové podmínky dle specifik daného obchodu a vašich požadavků
  • Účet je možné zřídit v CZK i v cizí měně
  • Finance jde možné složit na účet v hotovosti nebo bankovním převodem

Podrobnosti o produktu

Vázaný účet přináší smluvním stranám, které obchod realizují, významnou přidanou hodnotu.

Na Vázaném účtu jsou prostředky „vázány“ až do doby splnění dohodnutých podmínek smlouvy o vázaném účtu. Jakmile dojde k jejich naplnění, peníze jsou vyplaceny oprávněnému příjemci. Vázaný účet tím zúčastněným smluvním stranám poskytuje vyšší míru jistoty, že obchod proběhne dle stanovených a vzájemně dohodnutých pravidel.


Praktické využití Vázaného účtu je široké. Můžete ho využít třeba při těchto typech obchodů:
  • Prodej nemovitosti – kupní cena, nebo její část, je deponována na Vázaném účtu
  • Převod obchodního podílu – účet slouží ke správě kupní ceny za převádění podílu
  • Převedení poskytnutého úvěru na Vázaný účet, ze kterého se prostředky uvolňují po splnění podmínek
  • Převedení poskytnutého úvěru na Vázaný účet, kterým bude refinancován úvěr poskytnutý jiným subjektem (bankovním, nebankovním) bez převodu vlastnictví

 

Založit si Vázaný účet je jednoduché. Co k tomu potřebujete?

  • Průkazy totožnosti zástupců obou smluvních stran
  • Dokumenty sloužící jako podklad pro uzavření smlouvy o Vázaném účtu dané typem obchodního případu (např. smlouva smluvních stran s ověřenými podpisy, výpis z katastru nemovitostí)

 

Úrokové sazby
Produktové podmínky

 

 
 
 
 

SPOJTE SE S NÁMI V POBOČCE

Navštivte jednu z našich poboček, naši bankéři se o vás postarají.

Všechny pobočky