POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

 • Ochrana před škodou z provozu, nebo způsobenou vadou výrobku.

   

 • Újma při ublížení na zdraví a při usmrcení (platí pro zákazníky i zaměstnance)

 • Odpovědnost za věci odložené a vnesené (např. krádež v čekárně).

Podrobné informace o produktu

Díky Pojištění odpovědnosti se nyní můžete v klidu věnovat své podnikatelské činnosti. Naše pojištění vás zatím bude chránit před následky nečekaných chyb či nedopatření.

Pojištění s limitem plnění až 5 milionů je možné uplatnit, pokud dojde k některé z níže uvedených událostí:

 • Újma při ublížení na zdraví a při usmrcení (vč. újmy nemajetkové)
 • Poškození, zničení a pohřešování věci
 • Následná finanční škoda
 • Náklady na zdravotní péči ve prospěch třetí osoby nebo pracovníka pojištěného
 • Odpovědnost za věci odložené a vnesené
 • Vlastnictví a užívání budovy/pozemku
 • Regresní náhrada orgánu nemocenského pojištění
 • Všechny typy pojištění lze sjednat pouze k Podnikatelským účtům eKonto.