ÚVĚR SE ZÁRUKOU
OD EVROPSKÉHO INVESTIČNÍHO FONDU

 • Předčasné splacení úvěru zdarma po celou dobu splácení úvěru

 • Úroková sazba nejvýše 8,90 % pro všechny úvěry do výše 650 tis. Kč
 • Pro vyřízení záruky od Evropského investičního fondu nemusíte nic dělat, o vše se postaráme my

Tipy pro začínající podnikatele

 • Výše úvěru

  Od 30 tis. do 3 mil. Kč, v případě zajištění zástavním právem k nemovitosti až 7,5 mil. Kč

 • Čerpání

  Jednorázové nebo postupné, prostředky se vyplácí přímo dodavateli nebo věřiteli

 • Splácení

  Doba splácení od 1 roku do 15 let formou anuitních splátek s možností předčasného splacení úvěru nebo jeho části

 • Zajištění

  Vždy blankosměnka, v případech určených bankou: zástavní právo k nemovitosti

Podrobné informace o produktu

Záruku EIF je možné využít pro Neúčelový úvěr do celkové výše 650 tisíc Kč, který je anuitně splácen měsíčními splátkami.

V případě tzv. "výpisové nabídky", kdy je limit úvěru spočten na základě min. šesti výpisů z účtu u jiné banky, je maximální výše úvěru ohraničena 250 tisíc Kč.

Neúčelový úvěr se zárukou EIF je vhodný jak pro podnikající fyzické osoby, tak firmy, které mají roční obrat v rozmezí 300 tisíc Kč až 50 milionů Kč a jsou schopni doložit min. šest výpisů z účtu z jiné banky nebo jedno platné daňové přiznání za minulé účetní období.

Cílovými skupinami jsou podnikatelé s podnikatelskou historií delší než šest měsíců, právnické osoby pak s historií podnikání v rozmezí 6-24 měsíců a sídlem v České republice.

Získat Neúčelový úvěr je velice jednoduché. Co je k tomu potřeba?

 • Být podnikatelem nebo firmou s ročním obratem od 300 tis. do 50 mil. Kč
 • Jedno platné daňové přiznání za minulé účetní období nebo min. šest výpisů z účtu
 • Finanční výkazy: rozvaha a výkaz zisků ztrát (výsledovka)
 • Potvrzení o bezdlužnosti na daních a sociálním pojištění

Finanční výpomoc využívá podpory Evropské unie v rámci záručního mechanismu zřízeného podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1296/2013 o programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální inovace („EaSI“).

Doplňující informace

Program EaSI týkající se mikrofinancování a sociálního podnikání
EIF - EaSI Guarantee Financial Instrument

Úvěr se zajištěněním EIF         Úvěr se zajištěním EU