CO BUDE RAIFFEISENBANK POŽADOVAT OD KLIENTŮ

Právnická osoba

Jak poznat aktivní nebo pasivní entitu?

Základním rozlišením, zda jste tzv. aktivní nebo pasivní entita, je, jaký typ činnosti provozujete a zda je Váš příjem aktivního charakteru (výroba, služby apod.) nebo pasivního charakteru (pronájmy, výnosy dividend resp. úroků).

Základní vymezení pasivních entit

  • Výnosy společnosti z finanční činnosti (v rámci výkazu zisků a ztrát) tvořily více než 50 % celkových výnosů společnosti.
  • Společnost primárně vlastní nemovitosti, které z více jak 50 % pronajímá.
  • Společnost primárně vlastní podíly v jiných společnostech, má více jak 50 % celkových hrubých příjmů z dividend, poskytnutých licencí nebo patentů, z úroků nebo dluhopisů.
  • Činnosti společnosti jsou kombinací výše uvedených pasivních společností, tj. má více než 50% z celkových hrubých příjmů z pronájmů budov, prostorů, bytů, skladů apod., dividend, dluhopisů, úroků, z poskytnutých licencí nebo patentů.

 

Příklady konkrétních typů činností pasivní nefinanční entity

  • Činnost holdingových společností
  • Činnosti trustů, fondů a podobných finančních subjektů
  • Pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí
  • Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří

 

Co si připravit, pokud odvádím daně v jiné zemi, než mám adresu sídla?

Pokud máte daňovou rezidenci v jiném státě než adresu sídla, budeme po Vás požadovat standardní dokumentaci – doklad o založení společnosti a zároveň potvrzení o daňovém domicilu. Pokud toto potvrzení již máte k dispozici, prosím doneste si jej rovnou sebou na pobočku. V případě, že jej nemáte, budeme potřebovat, abyste nám jej doložili do 90 dnů od podpisu smlouvy a formuláře údajů klienta.

Co si připravit, pokud odvádím daně ve stejné zemi, kde mám adresu sídla?

Pokud máte daňovou rezidenci ve stejném státě jako adresu sídla, budeme po Vás požadovat standardní dokumentaci – doklad o založení společnosti a na pobočce s Vámi podepíšeme formulář údajů klienta, kterým nám potvrdíte daňovou rezidenci Vaší právnické osoby.

Jak postupovat, když dostanu výzvu k součinnosti od Raiffeisenbank a.s.?

V případě, že jste obdrželi výzvu k doložení informací nebo dokumentů pro potřeby CRS, půjde pravděpodobně o následující informace:

  • V dokumentech, které od Vás máme k dispozici, jsme nalezli rozpor mezi státem daňové rezidence a adresou sídla Vaší entity, případně jiné skutečnosti, indikující, že Vaše entita může být daňovým rezidentem jiného státu, než který uvádíte. Z tohoto důvodu je nutné, abyste nám doložili potvrzení o daňové rezidenci Vaší právnické osoby. Více o potvrzení o daňovém domicilu.
  • Nemáme u Vás evidované daňové identifikační číslo (DIČ): Raiffeisenbank a.s. musí evidovat Vaše DIČ, nemáme ho však k dispozici, a je proto nutné, abyste nám jej sdělili. Jak své DIČ zjistíte?