CO BUDE RAIFFEISENBANK A.S. POŽADOVAT OD KLIENTŮ

Fyzická osoba a Fyzická osoba podnikatel

Co si vzít, když odvádím daně v jiné zemi, než mám adresu trvalého bydliště?

Pokud máte daňovou rezidenci v jiném státě než adresu trvalého bydliště, můžeme po Vás požadovat vedle standardní dokumentace pro otevření účtu  i další podklady, které budou potvrzovat Vaši daňovou rezidenci (např. potvrzení o daňovém domicilu). Pokud potvrzení o daňovém domicilu již máte k dispozici doneste si jej rovnou sebou na pobočku banky. V případě, že banka nebude mít dostatečné informace k posouzení vaší daňové rezidence, vyzve vás, abyste potřebné dokumentace doložil(a) do 90 dnů od podpisu smlouvy.

Co si vzít, když odvádím daně ve stejné zemi, jako mám adresu trvalého bydliště?

Pokud máte daňovou rezidenci ve stejném státě, jako adresu trvalého bydliště, budeme po Vás požadovat pouze standardní dokumentaci pro otevření účtů a na pobočce s Vámi podepíšeme formulář údajů klienta, kterým nám potvrdíte svou daňovou rezidenci a případně daňové identifikační číslo.

Jak postupovat, když dostanu výzvu k součinnosti od Raiffeisenbank a.s.?

V případě, že jste byli požádáni o doplnění informací o vaší osobě, půjde pravděpodobně o tyto informace:

  • Daňové identifikační číslo (DIČ): Raiffeisenbank a.s. musí evidovat Vaše DIČ, pokud jste daňovým rezidentem jiného státu než České republiky, a musí po Vás požadovat, abyste ji DIČ sdělili. Jak své DIČ zjistíte?
  • Vysvětlení rozporu mezi státem Vaší daňové rezidence a adresou bydliště, případně jiné skutečnosti, indikující, že můžete být daňovým rezidentem jiného státu, než který uvádíte. V takovém případě je nutné, abyste doložil(a) prohlášení o Vaší daňové rezidenci. Více o potvrzení o daňovém domicilu.