SLOUČENÍ FONDŮ

Informace pro investory o sloučení fondů.

Důvody pro sloučení podílových fondů:

 • Snížení daňové zátěže z důvodu vynětí z režimu tzv. daňové transparence původních fondů a z toho vyplývající příznivější očekávaný výsledek.
 • Zefektivnění správy těchto podílových fondů, což znamená:
  • sloučí se portfolia fondů a správa fondů se pak bude moci soustředit na jedno společné portfolio, aniž by tím fondu vznikly nějaké dodatečné náklady,
  • správce fondu bude moci navíc uskutečňovat obchody s cennými papíry ve větších objemech za výhodnějších podmínek,
  • fixní náklady fondu se rozloží do většího objemu majetku fondu a tím se může část těchto nákladů ušetřit, což může vést i k příznivnějšímu vývoji hodnoty vaší investice.

Všechny podílové listy zrušovaného fondu budou vyměněny za podílové listy přejímajícího fondu a investoři se ke stejnému dni stanou podílníky přejímajícího fondu. Sloučení proběhne automaticky a podílníkům nevzniknou žádné náklady ani žádná daňová znevýhodnění.

zrušované fondy    přejímající fondy  
Raiffeisen - Český fond konzervativních investic Raiffeisen fond dluhopisové stability,
otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
Raiffeisen - Český dluhopisový fond Raiffeisen fond dluhopisových trendů,
otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
Raiffeisen - Český akciový fond Raiffeisen fond akciových trhů,
otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
Raiffeisen - Český balancovaný fond
Raiffeisen - CZK - LifeCycle Fund 2040
Raiffeisen fond pravidelných investic,
otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Jak investovat do přejímajících fondů

 • 1.

  Uzavření Komisionářské smlouvy

  Uzavřete Komisionářskou smlouvu na kterékoliv pobočce Raiffeisenbank. Po podpisu smlouvy vám bude otevřen majetkový účet, na kterém budou evidovány veškeré nakoupené podílové listy jednotlivých fondů.

 • 2.

  Jednorázový nebo trvalý příkaz

  Investujte jednoduše pomocí jednorázového nebo trvalého příkazu z běžného účtu. Minimální částka jednorázové investice je 10 000 Kč, minimální částka pravidelné investice je od 500 Kč.

 • 3.

  Údaje pro platbu

  Zadejte platbu na číslo účtu pro investování do fondu, ve variabilním symbolu uveďte rodné číslo, popř. přidělené rodné číslo, resp. IČ. Konkrétní údaje potřebné pro zadání příkazu k nákupu naleznete zde.

Informace o záměru přeměny fondů

V souladu s bodem 15.3.5 statutů níže uvedených přejímajících fondů Vás informujeme, že představenstvo Raiffeisen investiční společnosti dne 16. 6. 2014 schválilo záměr přeměnit (sloučit) tyto fondy:

zrušované fondy přejímající fondy 
Raiffeisen - Český fond konzervativních investic Raiffeisen fond dluhopisové stability,
otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
Raiffeisen - Český dluhopisový fond Raiffeisen fond dluhopisových trendů,
otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
Raiffeisen - Český akciový fond Raiffeisen fond akciových trhů,
otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
Raiffeisen - Český balancovaný fond
Raiffeisen - CZK - LifeCycle Fund 2040
Raiffeisen fond pravidelných investic,
otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Záměr stanovuje, že sloučení fondů proběhne mezi fondy s téměř totožnou investiční strategií, neovlivní negativně zájmy vlastníků podílových fondů, nezmění dosavadní charakter jejich investice a vlastníkům podílových listů slučovaných fondů nevzniknou žádné náklady ani žádná daňová znevýhodnění.

Podrobné informace o sloučení budou zveřejněny v dostatečném časovém předstihu.