RAIFFEISEN CHRÁNĚNÝ FOND EKONOMICKÝCH CYKLŮ

Typický investor je konzervativní se střednědobým investičním horizontem, který hledá příležitost, jak participovat na vývoji akciových trhů a současně výrazně omezit možné ztráty. Fond investuje svěřené prostředky tak, abyˆ chránil alespoň 95 % hodnoty prostředků vložených na počátku sledovaného období. Vzroste-li v průběhu sledovaného období hodnota podílového listu o 2 % oproti jeho počátku, zahájí se nová tříletá perioda s chráněnou hodnotou Vaší investice navýšenou o tento realizovaný výnos.

 • Jednoduché investování - pravidelné investice od 500 Kč nebo jednorázově od 10 000 Kč

 • Vysoká likvidita a snadná dostupnost finančních prostředků
 • Aktivní správa fondu - o investice pečují odborníci s dlouhodobými zkušenostmi

Vývoj aktuální hodnoty fondu

 

Název fondu: Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů

ISIN: CZ0008474038

Hodnota: 1,0460 CZK

Typ fondu: smíšený

ISIN: CZ0008474038

Fond je zařazen do rizikové skupiny 3

Nízké riziko
Nížší výnos
Vysoké riziko
Vyšší výnos
1
2
3
4
5
6
7

Historie chráněných hodnot
Aktuální hodnota podílového listu / historie
Statut fondu 
Klíčové informace pro investory / Key investor information
Aktuální report portfolio manažera fondu / Product sheet 
Informace o Raiffeisen investiční společnosti

 

 • Aktuální chráněná hodnota činí 1,0123 Kč.
 • Aktuální sledované období trvá od 14. 3. 2085 do 15. 3. 2021, nedojde-li ke zvýšení hodnoty podílového listu alespoň o 2 %, poté započne nové sledované období s ochrannou hodnotou zvýšenou o stejné %.
 • Chráněná hodnota se vztahuje k poslednímu dni sledovaného období. (Tyto informace byly v souladu se statutem fondu vyhlášeny dne 14. března 2018.)

 

ISIN    CZ0008474038
typ fondu smíšený
měna CZK
vstupní poplatek 1 %
poplatek za obhospodařování 0,9 %
výkonnostní poplatek 10 %

*Poplatek, který není v tabulce uveden, není účtován.

Fond patří do skupiny korunových fondů s ochranou investovaného kapitálu.
Stabilní jádro portfolia je tvořeno investicemi do korunových státních dluhopisů, v menší míře investice doplňují akcie a ostatní investiční nástroje včetně cenných papírů kolektivního investování při uplatňování strategie sektorové rotace uskutečněných investic v návaznosti na aktuální fázi ekonomického cyklu. Vzájemné procentní zastoupení jednotlivých investičních nástrojů je aktivně řízeno metodou CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance). Investice jsou koncentrovány primárně do dluhopisů emitovaných Českou republikou nebo Českou národní bankou, členskými státy OECD.
Rizika, která investor podstupuje při investování do tohoto fondu, jsou spojena zejména s nedodržením závazků emitentů dluhopisů nebo protistran v portfoliu fondu.
Fond byl zařazen do rizikové skupiny 3 podle syntetického ukazatele rizika a výnosu (SRRI).

Jak investovat

 • 1.

  Seznamte se s dokumentací

  Stačí se seznámit s Předsmluvní dokumentací a podepsat Komisionářskou smlouvu, na kterékoliv pobočce Raiffeisenbank.

 • 2.

  Majetkový účet

  Po podpisu smlouvy vám otevřeme tzv. majetkový účet, na kterém budou evidovány veškeré nakoupené podílové listy jednotlivých fondů.

 • 3.

  Zadejte příkaz

  Investovat můžete jednoduše pomocí jednorázového nebo trvalého příkazu z běžného účtu.

 • 4.

  Minimální investice je 500 Kč

  Minimální částka investice je od 500 Kč, minimální částka jednorázové investice je 10 000 Kč.

 • 5.

  Zadání platby

  Pro zadání platby potřebujete zadat číslo účtu dle zasílané měny investice, specifický symbol dle typu fondu a variabilní symbol, kterým je vždy rodné číslo, popř. přidělené rodné číslo, resp. IČ. Konkrétní údaje potřebné pro zadání příkazu k nákupu podílových fondů naleznete zde.

Představenstvo Raiffeisen investiční společnosti a.s. přijalo dne 29.1.2018 záměr sloučit investiční fondy Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů (zrušovaný speciální fond) a Raiffeisen strategie konzervativní (přejímající standardní fond).

Pokud sloučení schválí Česká národní banka, jeho účinnost je plánována na září roku 2018 a bude v souladu se zákonem probíhat dle schváleného projektu sloučení. V důsledku sloučení bude podílníkům poskytnuta dostatečně dlouhá lhůta k realizaci zpětného odkupu podílového listu zrušovaného fondu bez srážky.

Oznámení o sloučení investičního fondu Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů s investičním fondem Raiffeisen strategie konzervativní

Veškeré informace o přejímajícím fondu naleznete zde.

Oznámení o vydávání a odkupování podílových listů investičních fondů Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů a Raiffeisen strategie konzervativní v průběhu sloučení fondů

 

Oznámení o zavedení výkonnostního poplatku s účinností od 1. 8. 2017

10. 11. 2016 došlo ke sloučení Raiffeisen chráněného fondu americké prosperity s Raiffeisen chráněným fondem ekonomických cyklů.

 

 

Upozornění pro investory

Údaje v grafu vývoje aktuální hodnoty fondu zobrazují aktuální hodnotu podílových listů a zahrnují poplatky účtované na úrovni fondu, vyjma vstupních a výstupních poplatků, popř. poplatků účtovaných distributorem.  Zdrojem dat je Raiffeisen investiční společnost a.s. Údaje se týkají minulosti, výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem a nezaručuje stejnou výkonnost i v budoucím období. Fond není garantovaným produktem. Hodnota investice může kolísat a návratnost původně investované částky není zaručena. Klient nese plně riziko své investice. Další informace jsou k dispozici ve sdělení klíčových informací a ve statutu fondu.

Máte o fondy zájem? Nechte nám na sebe kontakt.

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Rádi vám odpovíme na všechny dotazy  a v případě zájmu s vámi rovnou sepíšeme smlouvu.

Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Zadejte ve formátu +420777666555
Zadejte ve formátu +420777666555
Toto pole je povinné
Zadejte platný email
Zadejte platný email
Zadejte platný email
Aby bylo možné odeslat formulář, je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů
 
* Vyplněním a odesláním údajů souhlasím s tím, aby Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČO 49240901, zpracovávala mnou vyplněné údaje, a to pro účely nabídky produktů a služeb Raiffeisenbank a.s., která může být učiněna také telefonicky či e-mailem. Tento souhlas uděluji na dobu pěti let. Beru na vědomí, že poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné, mohu souhlas kdykoliv písemně odvolat a že mám právo požádat Raiffeisenbank a.s. o informaci, jaké údaje o mě zpracovává, a o opravu údajů.