FAQ - Bezhotovostní převod a splátkové programy

Nejčastější dotazy, na které se nás ptáte.

Vše o Bezhotovostním převodu a splátkových programech

V případě, že zde nenaleznete informaci, kterou hledáte, kontaktujte nás na NONSTOP infolince 800 900 900. Naši telefonní bankéři jsou připraveni poradit vám.

Co jsou to splátkové programy a jak se liší od klasického čerpání a splácení kreditní karty?

Na začátku každého splátkového programu je čerpání úvěrového limitu kreditní karty. Splátkové programy vám umožňují splácet vybrané kartové transakce v pravidelných měsíčních splátkách s nižší úrokovou sazbou, než jsou standardní úrokové sazby na kreditní kartě. Splátkové programy mají řadu dalších výhod:

 • jednoduché a rychlé nastavení po telefonu nebo v internetovém bankovnictví
 • jednoduché splácení – do minimální splátky uvedené na výpisu je zahrnuta i splátka daného programu, a tak si můžete být jistí, že vše uhradíte včas
 • možnost je kdykoliv předčasně splatit

A jaké splátkové programy můžete využít?

Nákup na splátky

Ideální pro případy, kdy se chystáte využít kartu k finančně nákladnějšímu nákupu a chcete si splácení rozložit do splátek s výhodnější úrokovou sazbou, než je standardní sazba na vaší kreditní kartě. Chcete kartou zaplatit novou ledničku nebo je před vámi jiná větší investice? Využijte Nákupu na splátky a ušetřete peníze díky nižší úrokové sazbě.

Automatický nákup na splátky

Efektivní způsob, jakým můžete čerpat úvěrový limit karty pohodlněji a hlavně výhodněji. Stačí nastavit si částku, od které vám budou veškeré transakce zařazovány do tohoto splátkového programu. Chcete například, aby se vám veškeré nákupy a výběry hotovosti od 5000 Kč úročily výhodnější sazbou? Zřiďte si Automatický nákup na splátky a ušetříte díky příznivější úrokové sazbě.

Hotovost na zavolanou

Potřebujete hotovost v řádu desítek tisíc korun např. na opravu auta, na vybavení či stavební úpravu bytu, domu či zahrady?  Díky službě Bezhotovostní převod vám můžeme finance jednoduše po telefonu a bez papírování převést na libovolný běžný účet v ČR. Při zadání požadavku na Bezhotovostní převod můžete zároveň požádat o zařazení této transakce do splátkového programu Hotovost na zavolanou s nižší úrokovou sazbou, a tak šetříte nejen za poplatky za výběr hotovosti z bankomatu, ale ušetříte i na úrocích.

Jestliže vás zaujala možnost splátkových programů, zavolejte na NONSTOP infolinku 800 900 900. Telefonní bankéř vám sdělí, jaké splátkové programy můžete aktuálně využít. Nabídku na splátkové programy Nákup na splátky a Hotovost na zavolanou najdete také v internetovém bankovnictví.

Mám-li kreditní kartu od Raiffeisenbank, mohu využít Bezhotovostní převod nebo jakýkoliv splátkový program?

Kontaktujte NONSTOP infolinku 800 900 900, kde zjistíte, zda v dané době můžete využít nabídku Bezhotovostního převodu a splátkových programů. Obecně platí, že pravděpodobnost je velmi vysoká. Nejvyšší pravděpodobnost je u možnosti využít splátkový program Nákup na splátky. Nabídku splátkového programů Nákup na splátky a Hotovost na zavolanou můžete nalézt také v internetovém bankovnictví, kde si je v případě zájmu rovnou jednoduše nastavíte v přehledném a moderním prostředí.

Mohu celý úvěrový rámec kreditní karty čerpat v rámci splátkových programů?

Ano, je vysoce pravděpodobné, že budete moci celý úvěrový rámec nebo jeho významnou část vyčerpat v rámci splátkových programů.

Může o splátkový program požádat i držitel dodatkové kreditní karty?

K tomu je oprávněn pouze držitel hlavní kreditní karty, který může do splátkového programu zařadit i transakci realizovanou dodatkovou kartou.

Mohu využít i více typů splátkového programu souběžně?

Ano, na jednom kartovém účtu můžete mít více splátkových programů souběžně, přesto je tu několik omezení:

 • součet zbývajících jistin všech splátkových programů nesmí přesáhnout úvěrový limit kreditní karty
 • na jednom kartovém účtu může být zadána pouze jedna instrukce pro Automatický nákup na splátky (na základě jedné instrukce nicméně může vzniknout více splátkových programů tohoto typu)

Jaké transakce mohou být zařazeny do splátkového programu Nákup na splátky?

Do splátkového programu Nákup na splátky je možné zařadit veškeré platby realizované hlavní či dodatkovou kreditní kartou v ČR i v zahraničí, avšak podmínkou je:

 • aby transakce byla ve výši alespoň 2000 Kč (u plateb v zahraničí je důležitý přepočet sumy aktuálním kurzem Kč v den zaúčtování transakce)
 • aby transakce zároveň nebyla realizována z přeplatku na kreditní kartě
 • nejedná se o O2 inkaso, Bezhotovostní převod ani hotovostní transakce (např. výběry z bankomatu nebo cash back)

V případě, že chcete zařadit transakci do splátkového programu Nákup na splátky, využijte k tomu internetové bankovnictví nebo volejte na NONSTOP infolinku 800 900 900, a to:

 • nejdříve v den zaúčtování transakce na kartový účet (zpravidla 2-3 pracovní dny ode dne provedení transakce)
 • nejpozději v den generování vašeho příštího výpisu (tj. do konce zúčtovacího období, ve kterém byla transakce zaúčtována na kartový účet)

Jaká je minimální a maximální výše Bezhotovostního převodu a karetních transakcí, které je možné zařadit do jednotlivých splátkových programů?

Bezhotovostní převod:

Minimum je 2 500 Kč, maximum je dáno disponibilním zůstatkem na vaší kreditní kartě nebo nižší nabídkou banky

Hotovost na zavolanou:

Minimum je 5 000 Kč, maximum je dáno disponibilním zůstatkem na vaší kreditní kartě nebo nižší nabídkou banky

Nákup na splátky:

Minimální výše transakce je 2 000 Kč, avšak tato nesmí být realizována ani částečně z přeplatku na vaší kartě.

Automatický nákup na splátky:

Aby se vám transakce zařazovaly automaticky do tohoto splátkového programu, je třeba nastavit  si v instrukci  minimální částku, od které se budou kartové transakce automaticky zařazovat do splátkového programu na hodnotu 2 000 Kč nebo vyšší (vždy v násobcích 500 Kč). Nejvyšší možná minimální částka, od které bude docházet k automatickému zařazování do splátkovkého programu je 10 000 Kč. Aby se transakce automaticky zařadila do splátkového programu, nesmí být ani částečně hrazena z přeplatku na Vaší kartě.

Můžu si některé splátkové programy nastavit i ve svém internetovém bankovnictví?

Ano, splátkové programy typu Nákup na splátky a typu Hotovost na zavolanou si můžete nastavit i ve svém internetovém bankovnictví. Instrukci pro Automatický nákup na splátky je možné zadat pouze telefonicky na NONSTOP infolince 800 900 900.

 • Nastavení splátkového programu Nákup na splátky:

V přehledu transakcí kartou (Historie pohybů) uvidíte u tří nejvyšších transakcí od 2 000 Kč z aktuálního zúčtovacího období tento text: „I tuto platbu můžete splácet v pravidelných měsíčních splátkách s nižší úrokovou sazbou.“ Klikněte u zvolené transakce na tlačítko „POŽÁDAT“, zvolte si dobu splácení, sledujte zobrazované informace a potvrďte nastavení splátkového programu.

 • Nastavení splátkového programu Hotovost na zavolanou:

Pokud máte předschválenou nabídku tohoto splátkového programu, najdete na úvodní obrazovce internetového bankovnictví na banneru „KREDITNÍ KARTA“ nebo v přehledu Vašich karet, u některé/některých z nich text „Převeďte si na účet výhodně z kreditní karty až 45000 CZK“ (částka může být samozřejmě různá).  Klikněte na tento text, uveďte číslo běžného účtu, kam mají být peníze zaslány, zvolte si dobu splácení, sledujte zobrazované informace a potvrďte nastavení splátkového programu.“

Co je to minimální splátka a kde ji najdu? Co vše minimální splátka zahrnuje?

Minimální splátka nebo jinak řečeno "Povinná minimální splátka" je splátka úvěru čerpaného kreditní kartou, kterou je držitel kreditní karty povinen každý měsíc uhradit. Neuhrazení povinné minimální splátky do data splatnosti je považováno za porušení smlouvy. Lze kdykoliv uhradit i jakoukoliv vyšší částku. Výše povinné minimální splátky i detaily platby (číslo účtu a variabilní symbol) jsou uvedeny na každém výpisu z kartového účtu. Výše splátky je obvykle každý měsíc jiná v závislosti na tom, jak se mění výše čerpané částky a naúčtovaných poplatků a úroků. Splátku je třeba uhradit tak, aby byla do data splatnosti připsána na splátkový účet. Při platbě standardním převodem stačí zadat platební příkaz jeden den před datem splatnosti.

Výše povinné minimální splátky se stanoví součtem následujících částek:

 • 3,2 % z celkové dlužné částky,
 • 100 % částky, o kterou je překročen úvěrový limit,
 • 100 % řádných splátek splátkových programů,
 • 100 % všech nesplacených povinných minimálních splátek z předchozích zúčtovacích období,

 • nebo 200 Kč v případě že součet výše uvedených částek by byl nižší než 200 Kč. Maximálně však povinná minimální splátka může být ve výši celkové dlužné částky.

Výpočet povinné minimální splátky se provádí v den vystavení výpisu z kartového účtu a jsou k němu použity hodnoty platné k tomu dni.

Kde najdu informace o využívaném splátkovém programu?

Aktuální informace o všech vašich splátkových programech najdete vždy na posledním výpisu z kartového účtu v části „Přehled splátkových programů“. Konkrétně tam ke každému splátkovému programu najdete tyto informace:

 • Popis transakce zařazené do splátkového programu
 • Původní částka transakce zařazené do splátkového programu
 • Zbývající jistina
 • Zbývající počet splátek
 • Roční úroková sazba
 • Měsíční splátka

Podívejte se na ukázku toho, jak vypadá zobrazení informací o splátkových programech ve výpisu z kartového účtu v části „Přehled splátkových programů“:

Přehled splátkových programů

Přehled splátkových programů

Měsíční splátku splátkového programu uvidíte také mezi ostatními transakcemi na výpisu v přehledu transakcí (část „Detailní výpis transakcí“). Každá měsíční splátka splátkového programu je tam uvedena ve dvou transakcích - splátka jistiny a splátka úroku. Díky tomu vidíte, jaká část měsíční splátky splátkového programu jde na úhradu jistiny a jaká část jde na úhradu úroku.

Zde je ukázka toho, jak na výpisu z kartového účtu vypadá založení splátkového programu a předpisu první měsíční splátky:

Založení splátkového programu

V tomto případě vznikl splátkový program Hotovost na zavolanou. První je debetní transakce „Bezhotovostní převod“ ve výši 70 000 Kč (částka, která byla klientovi odeslána na jím uvedený běžný účet v ČR). „Datum transakce“ (datum v prvním sloupci) je 19. 9. 2016 a „Datum zúčtování“  (datum ve druhém sloupci) je 20. 9. 2016. Tento den byla transakce zaúčtována na kartový účet). Následuje kreditní transakce „ZAŘAZENÍ DO SPLÁTKOVÉHO PROGRAMU“ ve výši 70 000 Kč. K tomu při vzniku splátkového programu Hotovost na zavolanou dojde vždy ve stejný den, kdy byl zaúčtován Bezhotovostní převod (20. 9. 2016). Je to datum založení splátkového programu.

Zároveň v den založení splátkového programu 20. 9. 2016 došlo k předepsání první splátky jistiny a první splátky úroku splátkového programu. Debetní transakce s popiskem „ Raiffeinsenbank a.s. 01/24 HOTOVOST NA ZAVOLANOU - JISTINA“ ukazuje, kolik klient v rámci první splátky splátkového programu zaplatí na snížení zbývající jistiny splátkového programu a dále tento popisek ukazuje, že jde o první splátku z celkového počtu 24 měsíčních splátek (01/24) a že jde o splátku jistiny splátkového programu Hotovost na zavolanou. Debetní transakce s popiskem „HOTOVOST NA ZAVOLANOU – ÚROK“ ukazuje, kolik klient v rámci první měsíční splátky v celkové výši 3 022,90 Kč (2 494,33 Kč + 528,57 Kč) připadá na splátku úroku: 528,57 Kč.

Zaúčtovaná splátka splátkového programu bude pro klienta splatná ke dni splatnosti uvedenému ve výpisu z kartového účtu a je v celé výši zahrnuta do minimální splátky.

Informace o svých splátkových programech můžete také zjistit na NONSTOP lince 800 900 900.

Pokud využiji splátkový program, jaký dopad to bude mít na mou možnost využívat
bezúročné období pro platby u obchodníků (platby za zboží a služby)?

V případě plateb u obchodníků (tj. plateb za zboží a služby), které nejsou zařazené do splátkových programů, můžete nadále využívat bezúročného období. Podmínkou pro využití bezúročného období samozřejmě je, že do data splatnosti uvedeného na daném výpisu z kartového účtu uhradíte celkovou dlužnou částku na kartovém účtu kromě zbývajících jistin splátkových programů.

Na transakce zařazené do splátkových programů se bezúročné období nevztahuje. Transakce zařazená do splátkového programu se úročí od data zařazení této transakce do splátkového programu domluvenou a vámi odsouhlasenou úrokovou sazbou pro daný splátkový program. Roční úroková sazba splátkového programu je vždy nižší než standardní úrokové sazby na kreditní kartě.

Kdy zažádat o Nákup na splátky, aby byla transakce zařazena do tohoto splátkového programu?

V případě, že chcete zařadit transakci do splátkového programu, proveďte to v internetovém bankovnictví nebo volejte na NONSTOP infolinku 800 900 900, a to::

 • nejdříve v den zaúčtování transakce na kartový účet (zpravidla 2-3 pracovní dny ode dne provedení transakce)
 • nejpozději v den generování vašeho příštího výpisu (tj. do konce zúčtovacího období, ve kterém byla transakce zaúčtována na kartový účet)

Pokud si nastavím Automatický nákup na splátky, jaké transakce budou do splátkového programu zařazeny?

Do splátkového programu Automatický nákup na splátky se dle nastavené instrukce zařazují hotovostní a bezhotovostní transakce hlavní či dodatkovou kreditní kartou v ČR i v zahraničí, a to v případě, že:

 • se rovnají nebo jsou vyšší než minimální částka, kterou jste si nastavili v instrukci pro Automatický nákup na splátky s telefonním bankéřem
 • jsou na účet zaúčtovány nejdříve v den, kdy si instrukci pro Automatická nákup na splátky nastavíte
 • nejsou ani částečně hrazeny z přeplatku na kartě
 • nejedná se o O2 inkaso a transakce typu Bezhotovostní převod

Praktický příklad:

Paní Eva Rozumná má kreditní kartu s úvěrovým limitem 100 000 Kč. Protože chce využívat splátkový program Automatický nákup na splátky, zavolá v pondělí 5. 1. na infolinku a nastaví si instrukci pro Automatický nákup na splátky s minimální částkou 6 000 Kč. Paní Nováková si v neděli předtím koupila novou pračku za 12 000 Kč, ten samý den udělala nákup potravin za 2 500 Kč a zaplatila dceři netbook za 8 000 Kč.

Transakce, kterou uhradila pračku a netbook se zařadí do splátkového programu Automatický nákup na splátky, protože je částka stejná nebo vyšší jako částka, kterou si nastavila během telefonní hovoru s bankéřem. Obě dvě platby jsou navíc na kartový účet zaúčtovány 5. 1. nebo později.

Poznámka: Nákup potravin nebude automaticky zařazen do splátkového programu, protože výše této transakce 2 500 Kč je nižší než 6 000 Kč nastavených v instrukci pro Automatický nákup na splátky. Nicméně paní Nováková stále může využít splátkový program jiného typu (Nákup na splátky). V tomto případě ale musí zavolat na infolinku a transakci do splátkového programu Nákup na splátky zařadit.

Jak provádět změny v rámci splátkového programu Automatický nákup na splátky
nebo jak ho zrušit?

Instrukce pro Automatický nákup na splátky - tedy parametry, na základě kterých se budou platby do tohoto splátkového programu zařazovat - můžete kdykoliv i opakovaně měnit nebo zcela zrušit. Počet změn není nijak omezen. Stačí dodržet tento postup:

 • Připravte si číslo kreditní karty
 • Zavolejte na NONSTOP infolinku 800 900 900.
 • Sdělte bankéři, zda chcete v rámci splátkového programu Automatického nákupu na splátky změnit minimální částku, dobu splatnosti nebo obojí

Změna nemá žádný vliv na transakce zařazené do splátkového programu v minulosti (před datem změny). Jinak řečeno, změna se bude vztahovat jen na transakce, které budou zaúčtovány na kartový účet po této změně a budou alespoň ve výši vámi nastavené minimální částky.

Stejný postup jako je uvedený výše uplatněte i v případě zrušení instrukce pro Automatický nákup na splátky.