SOUHLAS S PODMÍNKAMI

Za účelem nabídky kreditní karty zpracovává Raiffeisenbank poskytnuté osobní údaje z elektronického formuláře.  Na vámi uvedených kontaktech vás Raiffeisenbank bude kontaktovat.

Odesláním svých osobních údajů uvedených ve formuláři, tj. kliknutím na tlačítko "odeslat" uděluji společnosti Raiffeisenbank, a.s. souhlas se zpracováním svých uvedených údajů pro účely mého zpětného oslovení ze strany Raiffeisenbank v souvislosti s touto žádostí a souhlasím s takovým oslovením.


Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely registrů
Za účelem schválení Vaší žádosti/smlouvy o poskytnutí kreditní karty posuzuje Raiffeisenbank a. s.  Vaši bonitu, platební morálku a důvěryhodnost, mimo jiné též dotazem do databází registrů Solus, Bankovního registru klientských informací a Nebankovního registru klientských informací. V souvislosti s Vaší žádostí o kreditní kartu je nutné, abyste nám udělil souhlas se získáním, zpracováním a následným předáním Vašich osobních údajů z/do zmíněných registrů. Celý text souhlasu, jakož i rozsah a podmínky zpracování Vašich osobních údajů jsou zpřístupněny na www.rb.cz  a na pobočkách Raiffeisenbank a. s., a to v následujících dokumentech: Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely registrů, Informace pro fyzické osoby o zpracování osobních údajů a informačních memorandech jednotlivých registrů.


Odesláním svých osobních údajů uvedených ve formuláři, tj. kliknutím na tlačítko "odeslat" prohlašuji, že jsem se seznámil/a s rozsahem a podmínkami zpracování svých údajů a souhlasím s tím, aby Raiffeisenbank a.s. moje osobní údaje získávala ze zmíněných registrů, a dále je zpracovávala a následně je  do zmíněných registrů předávala.