Common Reporting Standard

Podřízení se požadavkům Common Reporting Standard (CRS) vyžaduje po bance česká legislativa a související informace jsou zjišťovány v širším kontextu dalších povinností, které na Banku v této oblasti klade příslušná legislativa.

Co vás nejvíce zajímá

Co když jsem Čech, žiji a pracuji trvale v ČR?

Pokud trvale žijete v ČR, máte zde své trvalé bydliště, daníte zde své (celosvětové) příjmy (tj. platíte zde daně), pak jste z pohledu CRS tzv. nehlášenou osobou. Údaje v souvislosti s CRS nebude banka dále nikomu sdělovat (nevztahuje se však na další právní povinnosti vyplývající z jiných zákonů).

Co když pracuji trvale v Německu, ale žiji v ČR, mám tady dům i rodinu?

V tomto případě je třeba posoudit, jakým způsobem se určuje daňová rezidence v Německu. Doporučujeme zeptat se Vašeho německého zaměstnavatele nebo přímo německého finančního úřadu. To, že pracujete v Německu, nemusí znamenat, že jste německým daňovým rezidentem. I jako daňový rezident ČR můžete odvádět daně v Německu a pak toto zohlednit také v českém daňovém přiznání. Doporučujeme případně i zkonzultovat se svým daňovým poradcem.

Co když pracuji trvale v ČR, ale žiji v Německu, mám tam dům i rodinu?

V tomto případě je třeba posoudit, jakým způsobem se určuje daňová rezidence v Německu v porovnání s ČR. Doporučujeme zeptat se Vašeho českého zaměstnavatele nebo přímo českého či německého finančního úřadu. To, že pracujete v ČR, nemusí znamenat, že jste českým daňovým rezidentem. I jako daňový rezident Německa můžete odvádět daně v ČR a pak tyto zohlednit také ve svém německém daňovém přiznání. Doporučujeme případně i zkonzultovat se svým daňovým poradcem.

Co když jsem daňovým rezidentem ve dvou zemích? Jak Vám mám toto doložit?

Tzv. dvojí rezidenství pro daňové účely je obecně možné, ale nedochází k němu příliš často (v návaznosti na aplikaci pravidel mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění). Vzhledem k odlišným pravidlům určení daňové rezidence v jednotlivých zemích však může tato situace nastat a Vy budete mít daňovou rezidenci ve více státech současně – v takovémto případě potřebujeme znát obě tyto daňové rezidence a související daňová identifikační čísla. Budeme po Vás také rovněž požadovat doložení těchto daňových rezidencí prostřednictvím potvrzení o daňovém domicilu z obou zemí.

Co se tedy s mými údaji bude dít, když zjistíte, že jsem daňový rezident jiné země než České republiky?

Vaše údaje platné k 31. 12., budou předány českému správci daně (finančnímu úřadu) a to nejpozději do 30. 6. následujícího roku a ten je následně předá správci daně v zemi, kde jste daňovým rezidentem. S údaji je zacházeno v souladu s platnou legislativou na ochranu osobních údajů a jsou sdělovány pouze správci daně na základě zákonných požadavků.

Proč o nás musíte tyto informace sdělovat?

Česká republika se zavázala v rámci boje proti daňovým únikům zapojit do CRS. Tím, že se k tomuto zavázala a implementovala CRS do české legislativy, vyžaduje od všech českých finančních institucí (tj. bank, pojišťoven apod.), aby své klienty prověřovali a u těch, u kterých zjistí (podle přesně stanovených postupů), že jsou pro CRS relevantní, je nahlásili českému finančnímu úřadu.