Optimalizace kapitálové struktury společnosti

Zajímá vás nezávislý pohled na finanční situaci vaší firmy? Máme pro vás službu, v rámci které provedeme rozbor struktury pasiv vaší společnosti a odhalíme v této oblasti její silné a slabé stránky.

  • Podrobná analýza struktury pasiv a finanční výkonnosti vaší firmy
  • Porovnání s obdobnými firmami na trhu
  • Odhalení nejčastějších chyb ve finančním řízení
  • Návrh případných doporučení pro vaše podnikání

Podrobnosti o produktu

Optimalizace kapitálové struktury představuje nezávislý pohled na finanční situaci vaší společnosti připravený zkušeným analytikem.

Službou optimalizace kapitálové struktury společnosti získáte kvalitní informace pro rozhodování ve finančním řízení vaší společnosti. Analýzu je možné využít i jako platformu pro další diskusi nad rozvojem vaší společnosti s investory, bankami a dalšími stranami.

Na základě strukturovaného dotazníku a rozboru finančních výkazů společnosti vám vytvoříme analýzu kapitálové struktury společnosti a rozbor provozní likvidity. Dále zhodnotíme časový soulad aktiv a pasiv, solventnost a ziskovost společnosti. Vyhodnotíme i efekt finanční páky a jeho možné využití v podmínkách vaší společnosti.

Materiál obsahuje analýzu současné situace i vývojových trendů důležitých indikátorů z oblasti financí vaší společnosti. Na základě provedené analýzy jsme schopni identifikovat příležitosti či hrozby, se kterými se vaše společnost na trhu setkává a navrhnout doporučení vedoucí ke zlepšení situace.

Co je potřeba k získání služby Optimalizace kapitálové struktury společnosti?

  • Finanční výkazy společnosti za posledních 6 let a vyplněný dotazník v elektronické podobě
  • Služba je určena pro klienty firemního bankovnictví Raiffeisenbank a.s.
  • Cena služby je 10 000 Kč bez DPH

Může vás zajímat

Analýza společnosti Získali byste rádi nezávislý pohled na vaši firmu? Nabízíme vám analýzu společnosti pokrývající deset oblastí klíčových pro rozvoj každého podniku, které rozhodují o jeho úspěchu či neúspěchu.
Executive banking Vaše osobní finance si zaslouží výjimečnou péči. Získejte privátní péči našich nejlepších osobních poradců.
Raiffeisen business workshopy Chcete se dozvědět, jak se v jiných firmách řeší aktuální problémy spojené s podnikáním. Rádi se podělíte o své zkušenosti? Hledáte nové kontakty ve vašem oboru? Zúčastněte se našich specializovaných workshopů.

Navštivte nás ve firemním centru

Vyhledejte si nejbližší firemní centrum, naši bankéři se o vás postarají.

Všechna firemní centra