OPTIMALIZACE KAPITÁLOVÉ STRUKTURY SPOLEČNOSTI

  • Podrobná analýza struktury pasiv a finanční výkonnosti vaší firmy
  • Porovnání s obdobnými firmami na trhu
  • Odhalení nejčastějších chyb ve finančním řízení

Podrobnosti o produktu

Optimalizace kapitálové struktury představuje nezávislý pohled na finanční situaci vaší společnosti připravený zkušeným analytikem.

Službou optimalizace kapitálové struktury společnosti získáte kvalitní informace pro rozhodování ve finančním řízení vaší společnosti. Analýzu je možné využít i jako platformu pro další diskusi nad rozvojem vaší společnosti s investory, bankami a dalšími stranami.

Na základě strukturovaného dotazníku a rozboru finančních výkazů společnosti vám vytvoříme analýzu kapitálové struktury společnosti a rozbor provozní likvidity. Dále zhodnotíme časový soulad aktiv a pasiv, solventnost a ziskovost společnosti. Vyhodnotíme i efekt finanční páky a jeho možné využití v podmínkách vaší společnosti.

Materiál obsahuje analýzu současné situace i vývojových trendů důležitých indikátorů z oblasti financí vaší společnosti. Na základě provedené analýzy jsme schopni identifikovat příležitosti či hrozby, se kterými se vaše společnost na trhu setkává a navrhnout doporučení vedoucí ke zlepšení situace.

Co je potřeba k získání služby Optimalizace kapitálové struktury společnosti?

  • Finanční výkazy společnosti za posledních 6 let a vyplněný dotazník v elektronické podobě
  • Služba je určena pro klienty firemního bankovnictví Raiffeisenbank a.s.