Analýza společnosti

Získali byste rádi nezávislý pohled na vaši firmu? Nabízíme vám Analýzu společnosti pokrývající deset oblastí klíčových pro rozvoj každého podniku, které rozhodují o jeho úspěchu či neúspěchu.

 • Poskytneme vám nepřímé srovnání se společnostmi obdobné velikosti
 • Odhalíme silné i slabé stránky vašeho podniku
 • Porovnáme vaše podnikání s nejúspěšnějšími firmami na trhu
 • Vypracujeme doporučení pro rozvoj vašeho podnikání

Podrobnosti o produktu

Služba Analýza společnosti vám nabídne externí pohled na řízení vaší společnosti, o jehož závěry se budete moci opřít. Součástí analýzy je:

 • Shrnutí důležitých poznatků o fungování vaší společnosti
 • Srovnání vašeho podnikání s ostatními firmami na trhu
 • Identifikaci příležitostí a hrozeb, které lze zvážit při dalším rozhodování o rozvoji společnosti
 • Prezentace analýzy firemním poradcem za podpory zkušeného analytika

Tato analýza přinese důležité informace pro efektivnější rozhodování o dalším vývoji ve vaší společnosti. Poskytovaný materiál rozebírá oblasti, kterými jsou například makroekonomická situace a odvětví podnikání, vztahy s odběrateli a dodavateli, vize a strategie podnikání, podnikatelská struktura, finanční řízení a další oblasti.

Co je potřeba k získání služby Analýza společnosti?

 • Finanční výkazy společnosti za posledních 6 let a vyplněný dotazník v elektronické podobě
 • Pro zpracování přesnější a detailnější analýzy uvítáme také plán rozvahy a výsledovky na následující dva roky, dokument obsahující vizi a strategii, organigram vedení společnosti, produktové prospekty a další materiály
 • Služba je určena pro klienty firemního bankovnictví Raiffeisenbank a.s.
 • Cena služby je 20 000 Kč bez DPH.

Může vás zajímat

Optimalizace kapitálové struktury společnosti Zajímá vás nezávislý pohled na finanční situaci vaší firmy? Máme pro vás službu, v rámci které provedeme rozbor struktury pasiv vaší společnosti a odhalíme v této oblasti její silné a slabé stránky.
Executive banking Vaše osobní finance si zaslouží výjimečnou péči. Získejte privátní péči našich nejlepších osobních poradců.
Raiffeisen business workshopy

Chcete se dozvědět, jak se v jiných firmách řeší aktuální problémy spojené s podnikáním. Rádi se podělíte o své zkušenosti? Hledáte nové kontakty ve vašem oboru? Zúčastněte se našich specializovaných workshopů.

Navštivte nás ve firemním centru

Vyhledejte si nejbližší firemní centrum, naši bankéři se o vás postarají.

Všechna firemní centra