ANALÝZA SPOLEČNOSTI

  • Poskytneme vám nepřímé srovnání se společnostmi obdobné velikosti
  • Odhalíme silné i slabé stránky vašeho podniku
  • Porovnáme vaše podnikání s nejúspěšnějšími firmami na trhu

Podrobné informace o produktu

Služba Analýza společnosti vám nabídne externí pohled na řízení vaší společnosti, o jehož závěry se budete moci opřít. Součástí analýzy je:

  • Shrnutí důležitých poznatků o fungování vaší společnosti
  • Srovnání vašeho podnikání s ostatními firmami na trhu
  • Identifikaci příležitostí a hrozeb, které lze zvážit při dalším rozhodování o rozvoji společnosti
  • Prezentace analýzy firemním poradcem za podpory zkušeného analytika

 

Tato analýza přinese důležité informace pro efektivnější rozhodování o dalším vývoji ve vaší společnosti. Poskytovaný materiál rozebírá oblasti, kterými jsou například makroekonomická situace a odvětví podnikání, vztahy s odběrateli a dodavateli, vize a strategie podnikání, podnikatelská struktura, finanční řízení a další oblasti.

Co je potřeba k získání služby Analýza společnosti?

  • Finanční výkazy společnosti za posledních 6 let a vyplněný dotazník v elektronické podobě
  • Pro zpracování přesnější a detailnější analýzy uvítáme také plán rozvahy a výsledovky na následující dva roky, dokument obsahující vizi a strategii, organigram vedení společnosti, produktové prospekty a další materiály
  • Služba je určena pro klienty firemního bankovnictví Raiffeisenbank