Postup přihlášení k účtu - Osobní Ek
Postup pro přihlášení zvolíte podle typu Osobního Elektronického klíče, který používáte.
  1. Do prvního pole vložte své KLIENTSKÉ ČÍSLO.
  2. Zapněte Osobní elektronický klíč (ON/CE), vložte PIN a stiskněte 2x tlačítko Enter.
  3. Na displeji Osobního elektronického klíče zobrazí AUTENTIZAČNÍ KÓD. Přepište jej do druhého pole.
  4. Klikněte myší na tlačítko OK a vyčkejte načtení další stránky.

Pozn.: Pokud si na následující stránce budete chtít ověřit, že skutečně komunikjete s Raiffeisenbank, pro uchování Autentizačního kódu na displeji stiskněte minimálně jednou za minutu tlačítko (z bezpečnostních důvodů se Osobní elektronický klíč po minutě automaticky vypíná).
  1. Do prvního pole vložte své KLIENTSKÉ ČÍSLO.
  2. Zapněte Osobní Elektronický klíč (tlačítko ON/OFF), vložte PIN a stiskněte tlačítko ENTER.
  3. Na displeji Osobního Elektronického klíče se zobrazí "VOLBA REŽIMU". Stiskněte tlačítko "ONLINE - I" a následně tlačítko ENTER
  4. Na displeji Osobního Elektronického klíče se zobrazí AUTENTIZAČNÍ KÓD. Přepište jej do druhého pole.
  5. Klikněte myší na tlačítko OK a vyčkejte načtení další stránky.