Úvodní stránkaOsobní financePojištěníSamostatné cestovní pojištění


Samostatné cestovní pojištění

Samostatné cestovní pojištění nabízí rozšířené možnosti pojištění pro jednotlivce i pro rodiny při zahraničních cestách do celého světa.

Výhody

 • pojištění platné pro návštěvy všech zdravotních zařízení, tedy i soukromých (v turistických centrech většina)
 • pojištění bez spoluúčasti pojištěného
 • jednoduchost sjednání
 • bezplatná nonstop asistenční služba
 • automaticky zahrnuty plážové adrenalinové sporty a zpožděný návrat ze zásahu vyšší moci

Popis produktu

Cestovní pojištění nabízí krytí těchto rizik, která lze různě poskládat v rámci jednotlivých tarifů (viz dále):

 • pojištění léčebných výloh (ambulantní lékařské ošetření, pobyt v nemocnici, ošetření zubním lékařem, léky předepsané lékařem, přeprava do nejbližšího vhodného zdravotnického zařízení)
 • pojištění asistenčních služeb (náklady na repatriaci pojištěného, náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného, náklady na vyslání opatrovníka, náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty, náklady vzniklé zmeškáním odjezdu veřejného dopravního prostředku, náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování, náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů, zachraňovací náklady, odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu, zprostředkování finanční pomoci pojištěnému, náklady vzniklé zpožděním zavazadel, náklady vzniklé zpožděním letu)
 • úrazové pojištění (pojištění smrti úrazem, trvalých následků úrazu a nemocniční odškodné)
 • pojištění odpovědnosti za škodu (škody na zdraví nebo věci třetí osoby)
 • pojištění zavazadel
 • pojištění stornovacích poplatků (nevratné náklady vzniklé úhradou vyúčtovaných stornovacích poplatků za neuskutečněný zájezd nebo služby u cestovní kanceláře, cestovní agentury, dopravní společnosti nebo ubytovacího zařízení)
 • pojištění náhrady dovolené (nevratné náklady na nespotřebované služby u cestovní kanceláře, cestovní agentury, dopravní společnosti, ubytovacího zařízení nebo náklady na nevyužitou permanentku/skipas)
 • pojištění domácího mazlíčka (nezbytné náklady vynaložené na veterinární léčbu zvířete v zahraničí) 

 

Doba trvání pojištění

 • Minimální doba pojištění je 1 den (za dodržení minimálního pojistného 50,- Kč na jednu pojistnou smlouvu), maximální doba pojištění je 366 dnů.
 • Všechny druhy cestovního pojištění, kromě pojištění stornovacích poplatků, vznikají od 0.00 hodin dne sjednaného v pojistné smlouvě jako počátek pojištění, nejdříve však od data a času sjednání pojištění uvedeného v pojistné smlouvě a zanikají ve 24.00 hodin dne sjednaného v pojistné smlouvě jako konec pojištění.
 • Pojištění stornovacích poplatků vzniká od data a času sjednání pojištění a zaniká ve 24.00 hodin dne sjednaného v pojistné smlouvě jako počátek pojištění.
 • Počátek pojištění může být odložen o max. 180 dnů po podpisu smlouvy (výjimku lze přidělit ve výjimečných případech).

 

Pojistná událost

Pojistnou událost je třeba nahlásit přímo UNIQA pojišťovně, a.s. pomocí formuláře Oznámení o škodě (viz níže) nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku.

 

Pojistitel

UNIQA pojišťovna, a.s.
Evropská 136
160 12 Praha 6

 

Více informací o pojištění

 • na kterékoliv pobočce Raiffeisenbank
 • na bezplatné infolince Raiffeisenbank 800 900 900
 • případně u UNIQA pojišťovny, a.s. v pracovních dnech od 8 do 16:30 hod. na bezplatné infolince 800 120 020


Soubory ke stažení

Přehled tarifů a pojistných částek

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění

Informační list 

Formulář Oznámení o škodě - cestovní pojištění

Formulář Oznámení o škodě - cestovní pojištění, storno zájezdu, náhrada dovolené

Formulář Oznámení o škodě - úrazové pojištění

Insurance Claim Report - Travel Insurance

 

 

 

Podmínky získání

Pojištěné osoby

 • jednotlivci do 65 let (junioři - J), od 66 do 80 let (senioři1 - S1) a od 81 let (senioři2 - S2)
 • děti v rámci rodinného pojištění do dosažení 18 let věku nebo jako jednotlivci - junioři
 • rodiny mohou být pojištěny v rámci rodinného pojištění - může být sjednáno pro rodiče (manžel/manželka, druh/družka, min. 2 osoby do 65 let věku) a děti do dovršení věku 18 let (v den uzavření smlouvy), které mají společné trvalé bydliště na adrese uvedené v pojistné smlouvě (max. 4 děti), přičemž maximálně může být pojištěno 6 osob
 • sportovci
 • skupiny osob (zaměstnanci jednoho podniku, žáci jedné školy, účastníci letního tábora apod.)
Vedlejší navigace